Popular-IT-Position-in-Thailand

งาน IT (ไอที) นั้น หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ทุกวันนี้ระบบสารสนเทศ หรือ IT นั้น ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก
เช่น โทรศัพท์ Smartphone, Tablet, Computer, Internet, Website, ซื้อขาย Online และอีกมากมายนับไม่ถ้วน
ดังนั้นตลาดแรงงานด้าน IT จึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี Head Hunter IT หรือ Recruiter IT
เฉพาะทางเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการนี้
ลองมาดูกันว่ามีตำแหน่งงาน IT (ไอที) ไหนบ้าง ที่คนนิยมทำงานกัน

1. Programmer (โปรแกรมเมอร์)

อันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้น Programmer (โปรแกรมเมอร์) หรือสาย Coding
คนที่เรียนสาย Computer, IT ส่วนใหญ่ ล้วนใฝ่ฝันอยากเป็น Programmer (โปรแกรมเมอร์) กันทั้งสิ้น
แต่การที่จะเป็น Programmer (โปรแกรมเมอร์) ที่ดีและเก่งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ (Logic)
ตลอดจนทักษะและไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย
ปัจจุบัน Programmer (โปรแกรมเมอร์) คุณภาพ ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เป็นจำนวนมาก

2. System Analyst (SA)

อันดับสองเป็นของ System Analyst (SA) หรือสาย Document, Business บางครั้งเรียก Business Analyst (BA)
ส่วนใหญ่คนที่ทำงานด้านนี้ ก็จะมาจาก Programmer (โปรแกรมเมอร์) ที่สะสมประสบการณ์มาได้พอประมาณ
งานด้าน SA นั้น จะเน้นในเรื่องการ Design หรือออกแบบระบบ และวิเคราะห์ระบบ
จากความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใช้ พูดง่ายๆคือ เปลี่ยนความต้องการของผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านไอที
มาเป็นระบบที่สามารถส่งต่อให้กับ Programmer (โปรแกรมเมอร์) นำไปพัฒนาต่อเป็น Application ต่อไป
ตำแหน่งนี้ ต้องการทักษะทางด้านการคิด วิเคราะห์ และทักษะด้านภาษา รวมถึงการออกแบบอีกด้วย

3. System Engineer (วิศวกรระบบ)

อันดับสามซึ่งได้รับความนิยมพอๆกับ SA ก็คือวิศวกรระบบ หรือ System Engineer บางที่เรียก System Integrator (SI)
งานในสายนี้จะไม่ค่อยได้เน้นการทำ Application แต่จะเน้นการออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบ Server, Network
หรือพวก Infrastructure ต่างๆ ที่ใช้กันในองค์กร และหน่วยงานทั้งหลาย
ตำแหน่งนี้จะใช้ทักษะการใช้งาน Hardware, ระบบปฏิบัติการ (OS), ระบบเครือข่าย (Network) ต่างๆ
ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรด้านนี้นั้น ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว

4. Tester (ผู้ทดสอบระบบ)

ในการพัฒนาซอฟแวร์หรือ Application นั้น จะขาดตำแหน่งนี้ไปไม่ได้ นั่นคือ Tester หรือผู้ทดสอบระบบ
ตำแหน่งนี้อาจจะดูเหมือนเป็นงานที่ง่าย แต่จริงๆแล้ว ต้องอาศัยทักษะหลายอย่าง เช่น
ทักษะด้านภาษา ด้านการวิเคราะห์ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความอดทนเป็นอย่างสูง
ซึ่งหน้าที่ของ Tester (ผู้ทดสอบระบบ) จะทำหน้าที่ทดสอบหรือใช้งานตัวซอฟแวร์หรือ Application นั้นจริงๆ
หลังจากที่โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ส่งต่องานให้ใน Version นั้นๆ
ก่อนการทดสอบทุกครั้งนั้น Tester (ผู้ทดสอบระบบ) จำเป็นต้องเขียน Test Case หรือ
ขั้นตอนการทดสอบเป็นหัวข้อๆไป ให้สอดคล้องกับ Requirement ที่ลูกค้าหรือผู้ใช้ต้องการ
บางครั้งตำแหน่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในทีมพัฒนา เพราะลูกค้าหรือผู้ใช้จะเป็นคนทดสอบเอง

5. Project Manager (PM)

เป็นตำแหน่งที่ต้องคอยกำกับดูแลทีมพัฒนา ในแต่ละโปรเจค มีประสบการณ์ทำงานสูง
ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการ Coding ด้านภาษา ด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหา
รวมถึงด้านการดูแลคนในทีม ให้สามารถทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
ตำแหน่งนี้จะอยู่ในระดับหัวหน้างาน เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก แต่ค่าตอบแทนก็สูงตามเช่นกัน

6. IT Consulting (ที่ปรึกษาด้านไอที)

ผู้ที่จะให้คำปรึกษาด้านไอทีได้นั้น ต้องการคนที่มีความรู้รอบด้าน มีประสบการณ์ค่อนข้างนาน
ซึ่งอาจจะจำแนกที่ปรึกษาด้านไอทีนี้ ได้อีกหลายประเภท เช่น ด้านการพัฒนาซอฟแวร์
ด้านการดูแลระบบ ด้านระบบเครือข่ายและ Server เป็นต้น
โดยปกติแล้วตำแหน่งนี้ อาจจะทำควบคู่ไปกับตำแหน่ง Project Manager
ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานที่ค่อยข้างสูงเหมือนกัน

7. IT Support/Help Desk/Administrator

สำหรับงานอันนี้ จะมีหน้าที่คอยช่วยเหลือองค์กร ในด้าน IT ทุกๆด้าน ที่ไม่ใช่งานเฉพาะทางมากนัก
เช่น การสอนการใช้งานระบบ, Computer, Network, Server, Internet ตลอดจนอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
รวมถึงการใช้งาน Application การลงโปรแกรม การดูแลระบบต่างๆอีกด้วย
ตำแหน่งงานนี้ ไม่ต้องการทักษะที่สูงมากนัก แต่จะเน้นประสบการณ์การใช้งานระบบนั้นๆมากกว่า
ซึ่งทุกองค์กรจำเป็นต้องมีพนักงานตำแหน่งนี้ หรือบุคลากรที่รู้เรื่องไอทีอยู่อย่างแน่นอน

นอกจากตำแหน่งที่กล่าวไปแล้ว ยังมีตำแหน่งงาน IT (ไอที) อื่นๆอีกมาก ที่แตกแขนงจากตำแหน่งดังกล่าวออกไป
เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ หากยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะทำตำแหน่ง IT (ไอที) อะไร ลองปรึกษา Head Hunter
หรือ Recruiter ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT (ไอที) เพื่อจะได้รับคำแนะนำที่ดี
และอาจจะค้นพบตัวเองว่า เรานั้นเหมาะสำกับตำแหน่งงาน IT (ไอที) ด้านไหนกันแน่