ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 919
Sales Executive (รับตรง)

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในงานขาย 1 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ทางด้าน Microsoft Word, Excel, Power Point..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 บาท (ไม่รวมคอม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 918
Channel Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Achitecture and Design Company
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง (ไม่รับเพศที่ 3)
  - อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดในธุรกิจวัสดุก..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-80,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 917
Sales Executive (นำเข้าอาหาร..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Food Import Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทอาหาร 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท (ไม่รวมค่าคอ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 916
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cable Maker And Trading Company
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 30-45 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 915
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cable Maker And Trading Company
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 30-45 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบัญชีโรงงาน (ต้นทุน) 5 ปีขึ้นไป
  - สาม..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 914
Software Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net ERP, Manufacturing, Logistic, Finance ระบบ ERP, โรงงานอุตสาหกรรม, ลอจิสติก, การเงิน English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Accessories Import-Export Comp..
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female or LGBT age not over 40 years 
  - Bachelor Degree in IT or related field
  - Experience with applications development..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 913
Account and Finance Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Automotive Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - Thai nationality
  - Age 40-45 years old
  - Bachelor or higher degree in Accounting, Costing, Finance
  - Good command of English both written and spok..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 up
ดูรายละเอียด

Job ID: 912
หัวหน้าแผนกการเงิน

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Furniture Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน บัญชีหรือบริหารธุรกิจ
  - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  - หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-35,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 911
C#.Net Programmer (Junior & ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net

 • บริษัท: Web Service Development
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ
  - มีประสบการณ์การทำงานกับระบบฐานข้อมูล MS SQL, MySQ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 910
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP HTML, CSS, Front-end ภาษาเว็บ HTML, CSS, Front-end JavaScript, jQuery ภาษาเว็บ JavaScript, jQuery

 • บริษัท: Web Service Development
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ
  - มีประสบก..
 • เงินเดือน (บาท): 28,000- 35,000 บาทตามประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 909
Marketing Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การบริหารงานการตลาด ในสายงานด้านบรรจุภัณฑ์
  - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  - ..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 908
Technical Support

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Metal jointing materials for e..
 • คุณสมบัติ: - ชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  - ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 907
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Junior Level ระดับเริ่มต้น PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP

 • บริษัท: Accounting Consultant Firm
 • คุณสมบัติ: - Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Science, or other related faculties
  - Having 1-2 years experience in coding and writing the program
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 906
Japanese Interpreter (Contra..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Japanese Machine Parts Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์แปลในโรงงานหรือไลน์ผลิต 1-2 ปีขึ้นไป
  - สามารถทำงานได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุล..
 • เงินเดือน (บาท): N3 35,000-50,000 บาท / N2-N1 5..
ดูรายละเอียด

Job ID: 905
วิศวกรโรงงาน

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Vending Machine Business
 • คุณสมบัติ: - เพศชายอายุไม่เกิน 40  ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารหรือวิศวกรรมศาสตร์ โดยผ่านสายอาชีพช่างในระดับ ปวช. หรือ ปวส.
  - มีประสบการณ์เป็นหัวหน้..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 904
พนักงานธุรการ

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Book and stationery store
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปวส.ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์งานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
  - ทำภาษี ณ ที่จ่ายได้
  - ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ไม่จำเป็นต้องฟ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 903
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Company
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 40 ปีขึ้นไป
  - ประสบการณ์งานบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถปิดงบได้ เซ็นงบได้
  - มีประสบการณ์หัวหน้าแผนกมาก่อน
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-50,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 902
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Commercial and Industrial Prin..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานขายด้านอาทิ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อ..
 • เงินเดือน (บาท): 12,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 901
Senior Sales Executive

 • บริษัท: Commercial and Industrial Prin..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในด้านงานขายอาทิ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 900
Sales LED

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: LED Manufacturer and Distributor
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/ หญิง
  - ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี
  - หากมีประสบการณ์ในงานขายจอ LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีรถยนต์ขับ
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 899
Sales Executive (Japanese Sp..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Japanese Mobile Carrier
 • คุณสมบัติ:
  - English(Communication Level), Japanese(N2 or same level is MUST)
  - More than 2 years experience in sales front or sales coordination at Japanese..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 897
พนักงานขายประจำหน้าร้าน

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Car Beauty Shop
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับม. 6 - ปริญญาตรี
  - รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  - หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-14,000 บาท (มีค่าคอมมิช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 896
พนักงานต้อนรับหน้าร้าน (Ital..

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Italian Restaurant
 • คุณสมบัติ:
  - Relevant Experience in F&B 
  - Willing to learn attitude
  - 6-days work week
  - Senior Position will be consider f..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท ++
ดูรายละเอียด

Job ID: 895
Cashier (Italian Restaurant)

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Italian Restaurant
 • คุณสมบัติ:
  - Relevant Experience in F&B 
  - Meticulous with POS System
  - Willing to learn attitude
  - 6-days work week
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท ++
ดูรายละเอียด

Job ID: 894
Account and Admin Executive

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Italian Restaurant
 • คุณสมบัติ:
  - Strong in Excel Software
  - Minimum LCCI accounting certificate / book keeping
  - Willing to learn attitude
  - Must be able..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาท (ต่อรองได้ตามประสบก..
ดูรายละเอียด

Job ID: 893
Java Programmer (ุ6 month co..

Senior Level ระดับกลาง Java Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม Java Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android JavaScript, jQuery ภาษาเว็บ JavaScript, jQuery Database, Datawarehouse, Big Data ฐานข้อมูล, คลังข้อมูล, บิ๊กดาต้า English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Web Service Development
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Computer Engineer, Computer Science or related field.
  - At least 3 years of relevant experience in JAVA Development E..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 892
Programmer (ASP.Net, C#.net)

Junior Level ระดับเริ่มต้น PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP VB.Net, ASP.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม VB.Net, ASP.Net C/C++ Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C/C++ C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT and Software House
 • คุณสมบัติ: - Thai nationality
  - Male age 22-30 years (welcome new graduate)
  - Knowledge in ASP.Net, C#.net, VB.Net, PHP, Ajax, Angular, JQuery, CSS
  - Knowledge..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 891
Company Secretary (เลขานุการ..

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Green Energy Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ:
  • เพศชาย-หญิง
  • อายุ 29 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 890
HR Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Green Energy Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ:
  • เพศหญิง/ชาย
  • อายุ 35-45 ปี
  • วุฒิ ปริญญา ตรี-โทสาขาที่เกี่ยวข้องทรัพยากรมนุษย์
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบข..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 889
System Administrator (Leader)

System Analyst ผู้วิเคราะห์ระบบ System Engineer วิศวกรระบบ Senior Level ระดับกลาง Database, Datawarehouse, Big Data ฐานข้อมูล, คลังข้อมูล, บิ๊กดาต้า English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Embedded Solution
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in IT ,Computer Engineering, Computer Science or related filed
  - At least 3-5 years experience of incident/problem management ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 887
เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Company
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพอใช้
  - มีทักษะการบริหารจัดการ ละเอียดรอบคอบ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 886
Marketing Manager (Cosmetic)

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Company
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัด อายุ 24-35 ปี
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดั..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 885
Business Development Manager..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
  - มีความเป็นผู้นำ ..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 880
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Junior Level ระดับเริ่มต้น PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP

 • บริษัท: Information Technology & Onli..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP อย่างน้อย 3 โค..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 877
Japanese Interpreter (Rangsit)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Car Light Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-35 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 876
Sales Manager (Japanese Spea..

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Lamp Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male 30-40 years
  - Bachelor Degree any related field 
  - Experience in Sales, exp. in manufacturing or trading 5 years above
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-80,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 874
Project Director (Urgent)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Furniture and Interior Design
 • คุณสมบัติ: - Bachelor or Master Degree in Construction Management, Architect, Engineering or related field
  - Experience in Human Resources Management, preferable in fact..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000-100,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 873
Project Manager (iOS/ Androi..

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Real Estate and Advertisement ..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor degree in Computer engineering, Information Technology or any related field
  - Experience in Android development and or iOs (swift language programm..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-70,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 871
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Medical Device Industry
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาเทคนิคการแพทย์,  อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, พันธุศาสตร์, อณูชีววิทยา, ชีววิทยา, จุลชีววิทย..
 • เงินเดือน (บาท): ระดับปริญญาตรี 18,000 บาทขึ้นไ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 870
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Colour Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
   - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เจรจาต่อรองเก่ง และอดทน เ..
 • เงินเดือน (บาท): 12,000 - 14,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 866
HR Manager (Urgently required)

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Furniture and Interior Design
 • คุณสมบัติ: - Bachelor Degree in Human Resource Management or rerated field
  - Experience in Human Resource Management, preferable in factory environment
 • เงินเดือน (บาท): 60,000 - 90,000 (Depend on ski..
ดูรายละเอียด

Job ID: 865
Mobile Developer (IOS) (Cont..

Senior Level ระดับกลาง Objective-C Programming Language, iOS Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Objective-C, การพัฒนาแอพ iOS Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android

 • บริษัท: Network & IT Solutions
 • คุณสมบัติ: - Male, Female or LGBT
  - Bachelor degree or higher in Computer Science, Engineering or related fields
  - 1-2 years of work experience
  - Experience wi..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 863
Chief Financial Officer

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Green Energy Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 45 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หลักสูตร MBA
  - มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีและการเงินในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียด

Job ID: 861
System Administrator

IT Support ผู้ดูแลระบบ Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Japanese Mobile Carrier
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree on Computer engineering or related field
  - At least 2 years System Adminitrator or IT related experience<..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-50,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 855
Chief of QC/QA department

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Automotive Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male, age 35 years above
  - Bachelor or Higher degree in Engineering or Quality related fields
  - Candidate should have a minimum of 5..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 854
Japanese Interpreter (Gateway)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Automotive Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Female age not over 30 years
  - Bachelor Degree in Japanese language or any other relates field
  - Experiences 1-3 year in Japanese In..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 853
Japanese Interpreter (Easter..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Automotive Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Female age not over 30 years
  - Bachelor Degree in Japanese language or any other relates field
  - Experiences 1-3 year in Japanese In..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 851
Project Manager (JP Speaking)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Game and Application Developme..
 • คุณสมบัติ: - Male/Female minimum 25 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in System Development and Management minimum 3 years
  - Good co..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 850
Researcher and Sales Assistant

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Media & Advertising Co..
 • คุณสมบัติ: - Female 25-35 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in sales or research minimum 2 years
  - Good command in English
  - Ja..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 849
Sales Manager (Digital Marke..

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Media & Advertising Co..
 • คุณสมบัติ: - Male/Female minimum 28 years
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in sales minimum 4 years
  - Experiences in Management minimum 2 yea..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 848
Sales Staff

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Media & Advertising Co..
 • คุณสมบัติ: - Female 25-35 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in sales minimum 2 years *มีประสบการณ์ด้าน Sale อย่างต่ำ 2 ปี*
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาทขึ้นไป ตามความสามารถ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 843
Sales Executive (อุปกรณ์เสริ..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Smartphone and Gadget Company
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 บาท (ไม่รวมคอมมิ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 837
Junior Head Chef

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Steak Restaurant
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย สูง 170 ซม. ขึ้นไป หรืเพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป
  - มีความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบ
  - สามารถเดินทางไปตามสาขาต่างๆ ได้
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-25,000 บาท ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 830
Sales Technician

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ตรงในงานขายเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 823
Senior Web Marketing

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: E-Commerce and Cosmetics Busin..
 • คุณสมบัติ: - Google Adwords/ Facebook Ads.
  - Marketing Analytical skill.
  - High skill in Microsoft Excel/ Powerpoint.
  - Having knowledge in..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 55,000 (Depend on ex..
ดูรายละเอียด

Job ID: 820
Functional Consultant

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Accounting and Logistic Consul..
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - ต้องเคยทำ Programmer และ NetSuite มาก่อน 
  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 819
QA Supervisor (Plastic)

System Engineer วิศวกรระบบ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Business
 • คุณสมบัติ: - Male/Female 30-45 years old.
  - Thai Nationality
  - Bachelor's Degree or Master's Degree in Printing Technology, Roll Film Production or relate..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 816
Personal Assistant (เลขาส่วน..

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ,ผู้ช่วยประธานอย่างน้อย 3-5 ปี
  - มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ,ไทย,จีน เป็นอย่างดี
  - มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาท - 45,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 810
Graphic Designer (Packaging ..

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male or Female 25-35 years old
  - Thai Nationality
  - Bachelor's degree in Graphic design
  - Have experience in packaging design more than 1 year
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 809
Sales and Marketing Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Female 28-35 years old
  - Thai nationality
  - Bachelor's degree in marketing or related
  - Have sales experience 1 years
  - Good command in Engli..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 801
Marketing Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Supplement Business
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด 5 ปีขึ้นไป
  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
  - มีความกระต..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-50,000 บาท (ต่อรองได้)
ดูรายละเอียด

Job ID: 798
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Sugar Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
  - ไม่จำกัดเพศ
  - อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
  - ใช้คอมพิวเตอร์ได..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 793
Sales Manager (หนังสือและเคร..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Book and stationery store
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Email, Photoshop เบื้องต้น
  - มีความขยันและอดทน กระตือรือร้น
  - สามารถทำงานเป็นทีมได้..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท (ไม่รวมคอมมิชชั่น)
ดูรายละเอียด

Job ID: 792
Sales (หนังสือและเครื่องเขียน)

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Book and stationery store
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Email, Photoshop เบื้องต้น
  - มีความขยันและอดทน กระตือรือร้น
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-18,000 บาท (ไม่รวมคอมมิ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 783
Marketing Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง..
 • คุณสมบัติ:
  -เพศหญฺิง อายุ30-40ปี
  -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ในงานการตลาดไม่ต่ำกว่า2ปี
   
   
 • เงินเดือน (บาท): 35,0000-40,000บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 772
Online Marketing Executive

Graphic Designer กราฟฟิกดีไซเนอร์ Marketing Officer พนักงานการตลาด English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Smartphone and Gadget Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทางด้าน Online Marketing 2 ปีขึ้นไป
  - มีความสามารถในการใช้งาน Google AdWords ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 768
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IDEABOY Recruitment (รับตรง)
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - บุคลิกภาพดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความน่าเชื่อถือ
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 (ไม่รวมคอมมิชช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 723
Management Executive

Marketing Officer พนักงานการตลาด Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: E-commerce Logistics Company
 • คุณสมบัติ:
  - At least 2 years but not more than 3 years working experience in management/ business or related fields.
  - Creative and having good vision in business ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 664
Senior Account Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Creative and Technology Business
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  - มีประสบการณ์ในสายงาน AE 3-5 ปี
  - มีไหวพริบ วางแผนงาน จัดการตารางงานได้ดี
  - เข้าใจลูกค้าเเละประสานงานในทีม..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 35,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 636
Factory Accounting Supervisor

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Ethanol Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช้ง..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 606
Marketing Officer

Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Electronic Product Distributor
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประการณ์การทำงาน 0 - 4 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 537
ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Maker (Bangphli)
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 441
หัวหน้าฝ่าย R&D (Cosmetic)

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริการด้านการผลิตสินค้าความงาม..
 • คุณสมบัติ:
  -ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)<..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 – 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 419
Programmer [C#.net]

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง VB.Net, ASP.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม VB.Net, ASP.Net C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Tour&Travel
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
  - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
 • เงินเดือน (บาท): Negotiage
ดูรายละเอียด