ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 999
HR Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริษัทแรกของประเทศไทยที่เป็นผู..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-45ปี
  - ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลของบริษัท 3 ปีขึ้นไป<..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 998
Secretary & Coordinator

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Food Import Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่นหรือที่เกี่ยวข้อง
  - JLPT N2 ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น 2 ปีข..
 • เงินเดือน (บาท): 42,000-45,000บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 997
Logistics Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์มามาก..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 996
Japanese Interpreter (Logist..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริษัทญี่ปุ่น ที่ให้บริการ Log..
 • คุณสมบัติ: - Male age not over 35 years old. Thai Nationality.
  - Bachelor's degree in any related field.
  - JLPT N2~N1. Excellent in conversation.
  or Experience..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 ~ 80,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 995
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: รับจ้างชำแหละและตัดแต่งเนื้อหมู
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ทางด้านงานบัญชี เข้าใจระบบงานบัญชีเป็นอย่างดี
  - สามารถใช..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 994
Japanese Interpreter

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ร้านอาหารญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีด้านใดมาก็ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ N3 ขึนไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  - สามารถใช้โปรแ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 993
Sales Manager

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Logistic Company
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานขายในธุรกิจรับนำเข้า-ส่งออกสินค้า
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 บาท (ไม่รวมคอม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 992
Assistant Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง ERP, Manufacturing, Logistic, Finance ระบบ ERP, โรงงานอุตสาหกรรม, ลอจิสติก, การเงิน English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผลิตกระจกนิรภัยรถยนต์
 • คุณสมบัติ: - Bachelor degree or above in Accounting or related field
  - Experience in general accounting or cost accounting in manufacturing industry.
  - Go..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000-80,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 991
Sales Executive (Eastern Area)

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับซื้อของเสียจากโรงงาน
 • คุณสมบัติ: - Bachelor degree or above in any related field 
  - At least 2-3 years experience as sales 
  - Able to communicate in Japanese (JLPT N3 or above)..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 990
พนักงานขาย

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ธุรกิจผลิตน้ำหวาน
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการขาย 
  - ประสบการณ์ด้านการขายให้กับกลุ่มธุรกิจ Deal..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 989
.Net Engineer

 • บริษัท: Software Service
 • คุณสมบัติ: - Ability to develop Web Application in knowledge of .Net Technology (VB.Net)
  - Ability to use SQL statement bring out data from database system
  - Able t..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 40,000 Baht (Dependin..
ดูรายละเอียด

Job ID: 988
SAP Engineer

System Engineer วิศวกรระบบ Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Software Service
 • คุณสมบัติ: - Experience in SAP development
  - Development Experience with ABAP (BAPI, Batch Input, Dynpro)
  - Experience of SAP version 4.7, ECC 6.0 or both of them
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 Baht (Dependin..
ดูรายละเอียด

Job ID: 987
System Analyst and Project L..

 • บริษัท: IT and Software House
 • คุณสมบัติ: - Minimun 1 year experience as a System Analyst positon
  - Good skills of CMMI, OOP, UML Design, Java/J2EE, .NET, C#.NET, Web Application, Oracle, Database: MS..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-55,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 986
Senior Programmer (JAVA or C#)

Programmer โปรแกรมเมอร์ C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net JavaScript, jQuery ภาษาเว็บ JavaScript, jQuery

 • บริษัท: IT and Software House
 • คุณสมบัติ: - At least 2-4 years experiences in Coding, Development, Implementing and Supporting Application Software Systems
  - Good skills of Java, C#, Apache, Tomcat, S..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-55,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 985
International Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Furniture Manufacturing
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
  - สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้
  - มีทักษะในการพูด การอธิบายงาน รับฟังลู..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท ตามประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 984
Full Stack/Back-end Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง Ruby on Rails Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม Ruby on Rails JavaScript, jQuery ภาษาเว็บ JavaScript, jQuery

 • บริษัท: IT Company
 • คุณสมบัติ: - Bachelor Degree or above in any related field 
  - At least 3 years experience as full stack/back-end web developer 
  - Good command of English ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-100,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 983
Underwriting Manager (Marine)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 982
Senior Underwriter (Marine)

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 981
Underwriting Supervisor

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียด

Job ID: 980
Senior Human Resource Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 979
Senior Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 978
Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-75,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 977
Operation Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Business Consultant
 • คุณสมบัติ:
  -Bachelor Degree or above(Any related field)
  -Experience in company establishment consulting or related field
  -Knowledge in MOC applic..
 • เงินเดือน (บาท): 55,000-65,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 976
Android Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Junior Level ระดับเริ่มต้น Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android

 • บริษัท: Application Developer
 • คุณสมบัติ: - มีทักษะ ในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java
  - วุฒิปริญาตรีหรือ สูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สาขาเกี่ยวกับ IT
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 22,000 - 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 975
National Sales Manager

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Insecticide Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male age between 35-50 years old
  - Bachelor’s or Higher degree in related field
  - Experience in Sales Manager and managing sales t..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-90,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 974
Programmer (C#.Net)

Senior Level ระดับกลาง C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net

 • บริษัท: OEM Cosmetics
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบโดยใช้ C#.net บน Window Form และ Web Applica..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 35,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 973
Administrator Officer / Mana..

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  - มีความรับผิดชอบ ขยัน มีนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานเก่ง
  - สามารถสื่อสารภาษ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-23,000 (Officer) / 35,0..
ดูรายละเอียด

Job ID: 972
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: OEM Cosmetics
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวไฟฟ้า
  - มีประสบการณ์ในสายงานซ่อมบำรุงมากกว่า 3 ปี
  - สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 971
Purchasing Officer

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Cosmetic Maker (Bangphli)
 • คุณสมบัติ: -อายุ 23-35 ปี
  -วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
  -มีประสบการณ์ทำงานในด้านจัดซื้อ 1-2 ปีขึ้นไป (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  -สามารถจัดการงานได้ภายใต้สถานการณ์กด..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 970
Warehouse Supervisor / Wareh..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Automotive Parts Warehouse
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์ ทั้งที่เป็นบริษัทคลังสินค้าและบริษัทการผลิต
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 55,000 บาท หรือตามควา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 968
Japanese Interpreter (N2 up)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Lamp Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
   - Bachelor degree in Japanese major or related field.
   - At least 2-5 years experiences in Interpreter.
   - Able to translate ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-45,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 967
Japanese Interpreter (N3 up)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Robot Manufacturing For Automo..
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female age 23 above (Welcome new graduates)
  - Bachelor's degree in Japanese or any related field.
  - JLPT N3 up
  - Ex..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 966
Accounting and Finance Assis..

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง ERP, Manufacturing, Logistic, Finance ระบบ ERP, โรงงานอุตสาหกรรม, ลอจิสติก, การเงิน English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Beauty Accessories Trading Com..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 40 ปี
  - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี การเงิน 3-5 ปีขึ้นไป
  - ส..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 965
Brand Manager / Product Mana..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Beauty Accessories Trading Com..
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิงหรือเพศที่ 3 อายุไม่เกิน 35 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน Branding หรือด้าน Mark..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-80,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 964
IT Support & Coordinator

IT Support ผู้ดูแลระบบ Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Beauty Accessories Trading Com..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในสายงาน IT 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 963
Assistant to M.D./ Secretary..

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Beauty Accessories Trading Com..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 30 ปี
  - จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในสายงานเลขานุการ หรืองานติดต่อประสานงาน 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-45,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 962
Digital Marketing Director

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Free TV Channel
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 40 ปี
  - จบปริญญาตรี สาขาการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในการบริหารงานสื่อออนไลน์ 5 ปีขึ้นไป
  - ..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000-150,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 961
Quality Assurance Officer

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - Bachelor Degree or above in Science or any related field
  - Have experience in quality assurance function
  - Knowledge of tools, concepts and methodologi..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 960
Product Designer

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree or above in any related field
  - Experience in product design function
  - Experience in Premium Products is a must
  - Knowledge of ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 959
เจ้าหน้าที่เอกสารขาเข้า (ทาง..

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Logistics and Transportation S..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 21-35 ปี
  - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์งานประสานนำเข้าทางเรือ 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังก..
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-18,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 958
เจ้าหน้าที่เอกสารขาออก

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Logistics and Transportation S..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 21-35 ปี
  - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์งานประสานนำเข้าและส่งออก 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอั..
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-18,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 957
Import - Export Assistant Ma..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Logistics and Transportation S..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 32 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์งาน Customs Clearance นำเข้าและส่งออก 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 956
Property Sales (Chinese Spea..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Property Consultant
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 22-38 ปี
  - จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ระดับ HSK 6 
  - สามารถทำ..
 • เงินเดือน (บาท): 36,000-48,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 950
Structural Engineer (Supervi..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Metal Sheet Roofing Manufactur..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor degree or higher in Civil Engineering or Structural Engineering or related field 
  - At least 3 years in structural or steel design 
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-80,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 948
Senior Marketing Officer (Co..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Notebook and IT Gadget Dealer
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-33 ปี
  - จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 947
Senior Marketing Officer (Co..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Notebook and IT Gadget Dealer
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 28-33 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 946
Import - Export Manager

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Seaweed Importer - Exporter
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุไม่เกิน 45 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในงาน Import-Export 5 ปีขึ้นไป
  - หากมีประสบการณ์ในการบริหา..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียด

Job ID: 945
Production Manager

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Metal Printing Company
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาที่จบ 
  - ประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปีในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต
  - ประสบการณ์ด้านสื่อสิงพิมพ์ งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ งานพิมพ์โ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 40,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 943
ผู้จัดการโรงงาน

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขึ้นรูปโลหะ การเชื่อมอะลูมิเนียม
  - มีประสบการณ์ในก..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000-100,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 942
Customer Support

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Interior Design and Constructi..
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - มีประสบการณ์ด้านการประสานงานหรือ Customer Service 1-3 ปี
  - สามารถทำงาน 6 วันได้
  - ไม่..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 941
Sales Manager

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Colour Trading Company
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวเคมีหรือใกล้เคียง
  - มีประสบการณ์ในการเป็น Sales Manager อย่างน้อย 5 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านงาน tra..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000 ขึ้นไปตามความสามารถและป..
ดูรายละเอียด

Job ID: 940
Product Manager

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Colour Trading Company
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวเคมี หรือใกล้เคียง (บริหารธุรกิจ/ การตลาด)
  - มีประสบการณ์ในการเป็น Product Manager 3 ปีขึ้นไป หากมี..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000 ขึ้นไปตามความสามารถและป..
ดูรายละเอียด

Job ID: 938
Accounting Officer (Chinese ..

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Property Consultant
 • คุณสมบัติ:
   - Male, Female or LGBT age 23-40 years
   - Advanced, Higher, Graduate Diploma in Finance, Accountancy, Banking or equivalent
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 937
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

Consultant, Business Intelligence ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญคลังข้อมูล Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Property Consultant
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female or LGBT age 23-35 years
  - Bachelor Degree in law or related field
  - New graduates are welcome
  - Good comman..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 935
Draftman

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Furniture Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาเทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานออกแบบแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ 3-5 ปีขึ้นไ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 20,000 (ตามประสบการณ์..
ดูรายละเอียด

Job ID: 934
โฟร์แมน

 • บริษัท: Interior Design Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้างหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง/ตกแต่งภายใน
  - ประสานงานกับผู้รับเหมาในการทำงานได้ มีความกร..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-25,000 บาท (พิจารณาตามค..
ดูรายละเอียด

Job ID: 933
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Interior Design Company
 • คุณสมบัติ: - มีทักษะในการพูด การอธิบายงาน รับฟังลูกค้า
  - มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถดูแลลูกค้าและปิดยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  - มีใจรักการขาย ยิ้มแย้ม ขยัน ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 932
เลขานุการผู้บริหาร

English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Interior Design Company
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Open Office ได้ดี
  - มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ
  - บุคลิกภาพดี มน..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000 บาท (พิจารณาตามป..
ดูรายละเอียด

Job ID: 929
Sales Executive (Japanese Sp..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Pallet Services Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศ ชาย/หญิง
  - บุคลิกภาพดี
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  - เปิดรับเด็กจบใหม่ ไม่จำเป็นต้..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 926
Sales and Marketing Officer

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Garment Manufacturer and Expor..
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 30-50 ปี
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานขายเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  - ส..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท++ (ไม่รวมค่าคอมฯ)
ดูรายละเอียด

Job ID: 923
Customer and Sales Support (..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน
  - สามารถรับรองลูกค้าได้ มีความคล่องตัวสูง
  - สามารถทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 ปี
ดูรายละเอียด

Job ID: 919
Account Executive (รับตรง)

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในงานขาย 1 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ทางด้าน Microsoft Word, Excel, Power Point..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 บาท (ไม่รวมคอม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 918
Channel Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Achitecture and Design Company
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง (ไม่รับเพศที่ 3)
  - อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดในธุรกิจวัสดุก..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-80,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 911
C#.Net Programmer (Junior & ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net

 • บริษัท: Web Service Development
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ
  - มีประสบการณ์การทำงานกับระบบฐานข้อมูล MS SQL, MySQ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 910
Senior PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP HTML, CSS, Front-end ภาษาเว็บ HTML, CSS, Front-end JavaScript, jQuery ภาษาเว็บ JavaScript, jQuery

 • บริษัท: Web Service Development
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่งนักพัฒนาระบบ
  - มีประสบก..
 • เงินเดือน (บาท): 28,000- 35,000 บาทตามประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 907
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Junior Level ระดับเริ่มต้น PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP

 • บริษัท: Accounting Consultant Firm
 • คุณสมบัติ: - Bachelor Degree in Computer Engineering, Computer Science, or other related faculties
  - Having 1-2 years experience in coding and writing the program
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 906
Japanese Interpreter (Contra..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Japanese Machine Parts Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์แปลในโรงงานหรือไลน์ผลิต 1-2 ปีขึ้นไป
  - สามารถทำงานได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุล..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 904
พนักงานธุรการ

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Book and stationery store
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปวส.ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์งานธุรการ 1 ปีขึ้นไป
  - ทำภาษี ณ ที่จ่ายได้
  - ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ไม่จำเป็นต้องฟ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 876
Sales Manager (Japanese Spea..

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Lamp Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male 30-40 years
  - Bachelor Degree any related field 
  - Experience in Sales, exp. in manufacturing or trading 5 years above
 • เงินเดือน (บาท): 60,000-80,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 874
Project Director (Urgent)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Furniture and Interior Design
 • คุณสมบัติ: - Bachelor or Master Degree in Construction Management, Architect, Engineering or related field
  - Experience in Human Resources Management, preferable in fact..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000-100,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 855
Chief of QC/QA department

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Automotive Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male, age 35 years above
  - Bachelor or Higher degree in Engineering or Quality related fields
  - Candidate should have a minimum of 5..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 852
Sales Executive (เม็ดพลาสติก)

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ในงานขาย หากมีประสบการณ์ในงานขายสี เม็ดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - หน้าตาดี บุคลิกภาพดี เจรจาต่อรองเก่ง<..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 851
Project Manager (JP Speaking)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Game and Application Developme..
 • คุณสมบัติ: - Male/Female minimum 25 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in System Development and Management minimum 3 years
  - Good co..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 843
Sales Executive (อุปกรณ์เสริ..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Smartphone and Gadget Company
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 23-30 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ขาย 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 บาท (ไม่รวมคอมมิ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 830
Sales Technician

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ตรงในงานขายเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 829
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี-การเงินโรงง..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 819
QA Supervisor (Plastic)

System Engineer วิศวกรระบบ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Business
 • คุณสมบัติ: - Male/Female 30-45 years old.
  - Thai Nationality
  - Bachelor's Degree or Master's Degree in Printing Technology, Roll Film Production or relate..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 810
Graphic Designer (Packaging ..

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male or Female 25-35 years old
  - Thai Nationality
  - Bachelor's degree in Graphic design
  - Have experience in packaging design more than 1 year
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 809
Sales and Marketing Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Female 28-35 years old
  - Thai nationality
  - Bachelor's degree in marketing or related
  - Have sales experience 1 years
  - Good command in Engli..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 801
Marketing Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Supplement Business
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาด 5 ปีขึ้นไป
  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
  - มีความกระต..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-50,000 บาท (ต่อรองได้)
ดูรายละเอียด

Job ID: 783
Marketing Manager

Marketing Officer พนักงานการตลาด English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง..
 • คุณสมบัติ:
  -เพศหญฺิง อายุ30-40ปี
  -วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  -มีประสบการณ์ในงานการตลาดไม่ต่ำกว่า2ปี
   
   
 • เงินเดือน (บาท): 35,0000-40,000บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 768
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IDEABOY Recruitment (รับตรง)
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - บุคลิกภาพดี มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความน่าเชื่อถือ
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 25,000 (ไม่รวมคอมมิชช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 723
Management Executive

Marketing Officer พนักงานการตลาด Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: E-commerce Logistics Company
 • คุณสมบัติ:
  - At least 2 years but not more than 3 years working experience in management/ business or related fields.
  - Creative and having good vision in business ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 642
Sales Engineer

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cutting Tools Trading Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การออกแบบแม่พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า Cutting Tool 2-3 ปี
  - มี..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 636
Factory Accounting Supervisor

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Ethanol Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช้ง..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 537
ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Maker (Bangphli)
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-8 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 520
Customer Services Manager /ผ..

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Cosmetic Maker (Bangphli)
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทางด้าน Customer Service ในธุรกิจโรงงานขนม เครื่องสำอาง หรืออาหาร อย่างน้อย 5 ปี
  - มีคว..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 441
หัวหน้าฝ่าย R&D (Cosmetic)

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริการด้านการผลิตสินค้าความงาม..
 • คุณสมบัติ:
  -ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  -จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)<..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 – 50,000
ดูรายละเอียด