ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1166
ช่างฝีมือ (Die-cut)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษา ปวช./ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านงานผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีมนุุษยสัมพันธ์ดี
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1165
ช่างพิมพ์ (Printing)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษา ปวช./ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงานผลิตหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1164
Admin

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาในปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (N3 ขึ้นไป)
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1163
Data Specialist (Data Market..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะวิเคราะห์ Data ในด้านการตลาด
  - มีประสบการณ์ด้าน Data Management Mark..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1162
Country Manager (Data Market..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์เป็น Director ทางด้าน Sales and Marketing
  - มี Connection กับลูก..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1161
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผลิตประเก็นเครื่องยนต์ (Gasket)
 • คุณสมบัติ:
  - เพศใดก็ได้ อายุ 30-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี
  - มีประสบการณ์ 5 ปีด้านการปิดบัญชี
  - สามารถสื่อสารภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 60,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1160
Design Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไปในด้านงานออกแบบที่อยู่อาศั..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1159
Japanese Coordinator

JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Business Consulting (M & A)
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  - สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1158
Sales Executive (Premium Pro..

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Premium Product One-Stop Service
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป
  - มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  - สามารถสื..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1155
Digital Marketing and Social..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree in Journalism, Mass Communications, Advertising, Marketing, or related field
  - Experienc..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1154
Marketing Officer (Food and..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree in Marketing or related field
  - Experience in marketing field of food and beverag..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1153
Sales Executive (Food and Be..

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 year old
  - Bachelor's Degree Any related field
  - Experience in sales field of food and beverage industry will b..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1152
Head of Sales (Digital Media)

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in Any related field
  - Experience working on Selling Digital Media and lots of connection with Online Agencies/..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000-150,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1151
Data Analyst

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์แ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิศวกรรม,สถิติ
  - มีความรู้ในเรื่อง Database Management..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1149
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรออกแบบ

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริการทางวิศวกรรมระบบบำบัดของเ..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกลไฟฟ้า
  - มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงการ..
 • เงินเดือน (บาท): 90,000 บาท (ต่อรองได้ตามความสา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1148
Accounting Officer

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Technical Controls and Inspect..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถปิดงบภายใน..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1147
iOS Developer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Objective-C Programming Language, iOS Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Objective-C, การพัฒนาแอพ iOS

 • บริษัท: Software Company
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไปในการเขียน Swift
  - สามารถสื่อสารภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1146
Android Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - Male or Female / Thai Nationality
  - BA degree in Computer Science or related fields.
  - Experience 2-3 years
  - Strong knowledge of A..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-50,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1145
Programmer (C#)

Programmer โปรแกรมเมอร์ Java Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม Java C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - At least 2 years experiences in Coding, Development, Implementing and Supporting Application Software Systems
  - Good skills of Java, C#, Apache, Tomcat, Str..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1144
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP C/C++ Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C/C++ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree in any IT related field.
  - At least 2 years experienced in Server Side Application Development (Web Service)
  - Familiar with Web..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1143
Unity3D Developer

Senior Level ระดับกลาง C/C++ Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C/C++ 3D Artist, Graphic งานออกแบบ 3D, สามมิติ

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Computer Science or related fields.
  - Experience in Unity at least 1-2 years
  - Solid in C# programming skill
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1142
Senior Android Developer

Senior Level ระดับกลาง Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android

 • บริษัท: บริการข่าวสารด้านการลงทุน
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  - 3+ years o..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1141
Senior IOS Developer

Senior Level ระดับกลาง Objective-C Programming Language, iOS Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Objective-C, การพัฒนาแอพ iOS

 • บริษัท: บริการข่าวสารด้านการลงทุน
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  - 3+ years o..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1140
Training Manager (JP Speaking)

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรมในระดับหัวหน้า
  - เคยผ่..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1139
HR Officer (JP Speaking)

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N2
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการต..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1138
Japanese Interpreter (Intern..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - ทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N2
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1137
Japanese Interpreter (Sales)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - ทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N2
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1136
Technical Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงาน / ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female not over 40 years old
  - Bachelor's Degree in Engineering or related fields
  - At least 5 years strong background and e..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1135
Sales Manager/Sales Executiv..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงาน / ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female not over 40 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Any related fields
  - 5 years strong experience in cond..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1134
Cashier (พนักงานธนกิจ)

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงาน / ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female not over 40 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Accounting or related fields
  - 2-3 years strong background and..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1133
Sales Engineer

Sales Executive พนักงานขาย English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจจำหน่ายเครื่องปริ้น 3 มิติ
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Engineering field.
  - At least 1 year of experience in sales representative for industry field.
  - Good communica..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1132
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจผลิตถุงกระสอบจัมโบ้ และอ..
 • คุณสมบัติ:
  - เข้าใจวิธีการทำบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์การปิดบัญชีมาตรฐาน PAE
  - มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  - มีประสบการณ์การทำงานใน..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1131
Japanese Interpreter

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Lamp Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น
  - ประสบการณ์ 3-5 ปีในงานล่ามแอดมิน,ล่าม HR 
  - สามารถแปลภาษาระหว่าง อังกฤษ-ญี่..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-55,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1128
Senior Call center (Onnut)

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้าน Customer Service / Call Center Operation..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1127
Logistic officer (Import Pro..

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 25-30ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในด้านสินค้านำเข้า
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1125
Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย ไม่เกิน 35 ปี
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถเขียนโปรแ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1124
Senior Product Technician (S..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - ชายหรือหญฺิง 25-40 ปี
  - ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานขาย ด้านเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงต่างๆอย่างน้อย 3 ปี<..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1123
System Engineer

System Engineer วิศวกรระบบ

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female Over 24 years old
  - BA degree in Computer Science, Engineering or a related subject
  - Proficient knowledge and experi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1122
หัวหน้างานบริการด้านเทคนิค (..

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย อายุ 30-40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงานในระ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1120
HR Executive

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Technical Controls and Inspect..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Human Resources Management orBusinessAdministration or Other related field
  - Minimum 3 years of HR management experie..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1119
Sales Representative

Sales Executive พนักงานขาย English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง 24-35 ปี
  - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์งานขายระบบ Dealer อย่างน้อย 1 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (..
 • เงินเดือน (บาท): 24,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1118
PHP Web Developer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Global payment service
 • คุณสมบัติ:
  - 3+ years of experience as a developer
  - Bilingual in English and Thai to liaise with English speaking associates
  - Strong proficienc..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-50,000 THB (can be nego..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1117
Sales Manager (for Service P..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์ IT และ Network
 • คุณสมบัติ:
  - Male / Female, age between 32-40 years, Thai nationality.
  - Bachelor's Degree or Higher in IT/ Telecom/ Business or related field.
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000-100,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1116
Warehouse Admin

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-35 years
  - Bachelor's Degree in Logistics, Supply ChainManagement,BusinessAdministration or rerated field
  - 1 year E..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 THB (Depend on s..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1115
Warehouse Supervisor

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Logistics, Supply Chain Management, Business Administration or rerated field
  - 3 years experience in Logistics, planning,ad..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000 THB (Depend on s..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1113
CRM/MSD Developer

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Online insurance Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree or higher in IT, Computer Science, Engineering or related fields.
  - 5 years experience of working on full life cycle as CRM implement..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000-120,000 THB (Depend on ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1112
IT Application Manager

IT Support ผู้ดูแลระบบ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Manufacturer of Air conditione..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา IT, วิทยการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 5 ปีในด้านการใช้โปรแ..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาท (Depend on experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1111
ERP Specialist (SAP)

Manager Level ระดับสูง ERP, Manufacturing, Logistic, Finance ระบบ ERP, โรงงานอุตสาหกรรม, ลอจิสติก, การเงิน English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Manufacturer of Air conditione..
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female not over 35 years old
  - Bachelor's Degree or higher in IT, MIS, Engineering, Accounting or related field.
  - Minimum 3 ye..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1110
Business Account Executive

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor Degree in Logistics, Supply Chain Management, Business Administration or rerated field
  - Experience in Logistics, planning, admin and r..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 THB (Depend on s..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1109
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารคว..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Sugar Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ,สถิติ,การเงิน,ความเสี่ยง,IT,กฎหมาย,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 - 50,000ต่อรองได้ตามควา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1108
International Sale Officer

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจจำหน่ายสารเคมีขัดผิวโลหะ
 • คุณสมบัติ:
  - Male / Female
  - Bachelor’s degree in Japanese or related field.
  - Communicate Japanese (JLPT N1)
  - Having driving license <..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1107
Marketing Manager or Director

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัทขายรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง อายุ 35-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 3-5 ปี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1106
Used Car Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัทขายรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง อายุ 35-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 3-5 ปี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1105
Corporate Sales Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัทขายรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายลูกค้าองค์กร 3-5 ปี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ไม่จำเป็นต..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1104
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับจ้างชำแหละและตัดแต่งเนื้อหมู
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี เกี่ยวกับด้านคุณภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้ Ms Office Program ได้ (Excel)
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1102
Sales Executive (Paper-Depa..

Sales Executive พนักงานขาย English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ ศูนย์บ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 23 years old or above
  - Bachelor's or Master's Degree in Related field, Business Administration or Marketing is preferable.
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 19,000 - 28,000 THB (Depend on..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1101
Sales Executive (Large forma..

Sales Executive พนักงานขาย English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ ศูนย์บ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 23 years old or above
  - Bachelor's or Master's Degree in Related field, Business Administration or Marketing is preferable.
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 19,000 - 28,000 THB (Depend on..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1100
Junior Key Account Officer (..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ ศูนย์บ..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's or Master's Degree in Related field, MBA or Marketing is preferable.
  - 0-2 years’ experience in Sales and Marketing related fie..
 • เงินเดือน (บาท): 17,000-28,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1099
Key Account Executive (Signa..

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ ศูนย์บ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 years old
  - Bachelor's or Master's Degree Related field, MBA or Marketing is preferable.
  - More than 3-5 years'..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1098
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ35ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
  - ห..
 • เงินเดือน (บาท): 55,000-65,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1097
Accountant Officer

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  - มีความรู้ด้านภาษีอากร
  - สามารถปิดงบบัญชีได้
  - มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1096
Sales Manager (เม็ดพลาสติก)

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Plastic Beat Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายในอุตสาหกรรมต่างๆ 5 ปีขึ้นไป
  - หากมีประสบการณ์ขา..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1095
Front End Developer

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Original cryptocurrency and bl..
 • คุณสมบัติ:
  - Male 27-35 years old
  - Bachelor’s Degree in  Computer Science, Computer Engineering, MIS, IT, or related field
  - 3-5 year..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1094
Operation Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้า..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงาน Freight Forwarder, Shipping 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1090
Customer Service Officer

English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ:
  - Female 23-28 Years
  - Bachelor's Degree in related field 
  - 1-2 years Experienced in customer service function or related field&..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1089
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน
  - หากสามารถใช้ภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ไม่มีคอมมิช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1087
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  - มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาท (ตามความสามารถและปร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1083
Sales Admin Marketing Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ตัวแทนจำหน่าย ทั้งปลีก ส่ง เกี..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-20,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1082
รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง ติ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 28-35ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีใบ กว.)
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 3-5ปีขึ้นไป<..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-45,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1080
วิศวกรออกแบบ

 • บริษัท: บริการทางวิศวกรรมระบบบำบัดของเ..
 • คุณสมบัติ:
  - ชายหรือหญิง อายุ 28-35ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกลไฟฟ้า
  - มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงการก..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1079
พนักงานการตลาด

Sales Executive พนักงานขาย

 • บริษัท: คลินิกทันตกรรม
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญฺิง อายุ28-40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1077
Sales Engineer (Japanese Spe..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Compressor Parts
 • คุณสมบัติ:
  - Have experienced in Sales over 3~5 years
  - Around 30 years old
  - Bachelor Degree in Business Administration, Marketing or related fi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-50,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1076
Field Service Technical Expe..

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Heavy Electric & Solar Energy
 • คุณสมบัติ:
  We require the candidate to have in-depth knowledge and experience of inverter’s operation. Uses best practices and knowledge from internal and external..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-100,000 บาท (ต่อรองได้ต..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1075
Business Development (Assist..

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Industrial Machine Product
 • คุณสมบัติ:
  - Male/ Female
  - Below 30 is preferred
  - Minimum 4-5 years experiences in Sales Engineer
  - Bachelor degree of Mechanical/E..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาท (depend on experien..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1073
Factory Manager

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริษัทแรกของประเทศไทยที่เป็นผู..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการโรงงานในอุต..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 50,000 บาท หรือตามควา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1072
Export Sales

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: บริษัทแรกของประเทศไทยที่เป็นผู..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in Marketing / Business Management or related field
  - Age between 30 - 45
  - 3 years experience in sales and market..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1071
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (โรงง..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ เครื..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  - สาม..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1070
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป...

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ เครื..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - มีประสบการณ์ด้านงานจป.วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อส..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1069
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Key Acco..

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3-5 ปีขึ้นไป มีความสนใจงานด้านการขาย
  - มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความกระตือ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1068
Sales (Japanese Speaking)

Sales Executive พนักงานขาย JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Lubricant Product Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male, Female or LGBT
  - Age 23-35 years
  - Bachelor’s degree in Japanese or related field.
  - Communicate Japanese (JLPT N2)
  - Basic writt..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1065
Sales and Marketing Manager

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมการตลาดในอุต..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1064
Admin Officer

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: International Kindergarten
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
  - มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1061
IOS Developer

Senior Level ระดับกลาง Objective-C Programming Language, iOS Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Objective-C, การพัฒนาแอพ iOS

 • บริษัท: Application on Mobile
 • คุณสมบัติ:
  - Experience in Swift and Objective-C
  - Experience in Unit Test, Integration Test and Testing Framework Library
  - Excellent Communicat..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1058
E Commerce Marketing Manager

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Free TV Channel
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์ หรือการทำการตลาดสินค้าทั่วไป
  - มีประสบการณ์ด้านการ วางแผนการตลาด การคิดโปรโมชั่นสินค..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ต..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1056
Project Coordinator (Japanes..

Project Coordinator, Assistant Manager ผู้ประสานงาน, ผู้ช่วย Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Property Development Company
 • คุณสมบัติ: - Female age not over 32 years old, Thai Nationality.
  - Japanese Skill: JLPT N2~N1 Level.
  - English Skill: Intermediate Level.
  - Bachelor's Degree i..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1055
ERP Application Support

Programmer โปรแกรมเมอร์ English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Information Technology (IT) Co..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer Engineering or related area.
  - Minimum 5 years of experience in work.
  - Able..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 60,000 (Depend on qua..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1054
Sales Executive (Program Ant..

Sales Executive พนักงานขาย English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Gadget and dental used equi..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-45 years old
  - Bachelor’s degree any related field
  - 2 years experience as Sales
  - Good negotiat..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1047
Sales and Marketing Executive

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Technical Controls and Inspect..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor degree in any field (Business administration is preferred)
  - Having selling and marketing experience is preferable
  - Experi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 (can negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1046
Developer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผู้ผลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซร..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรม 0-..
 • เงินเดือน (บาท): สูงสุด 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1042
Plant Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in Engineering; Mechanical preferred
  - Minimum of 3 years working experience in manufacturing field 
  - Experi..
 • เงินเดือน (บาท): 23,000-28,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1041
Sales Engineer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผลิตเครื่องทดสอบแรงดึง, แรงกด ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  - มีประสบการณ์ในด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม 3-5 ปี
  -..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1039
Account Executive Supervisor

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศใดก็ได้  ไม่เกิน 35 ปี
  - จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ 2 ปีในด้าน digital agency/media sales รวมถึง ad technology หร..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-60,000 THB + Commission..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1038
Sales Executive (Publisher)

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-32 years old
  - Bachelor’s degree or above in Any related field
  - 2 years experiences working in digital market..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-45,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1031
Managing Director

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 40-50ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สายโยธา,ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - มีประส..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1025
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: International Kindergarten
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-45 years old
  - Bachelor’s degree or above in any related field
  - 2 years experience in sales position
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1021
Projector Sales Executive / ..

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: IT Gadget and dental used equi..
 • คุณสมบัติ: - Male or Female (No LGBT)
  - Age 25-45 years
  - Bachelor's degree in any related field
  - 3 years experiences in Projector Sales
  - Able to commun..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1018
Software Developer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: One-stop IT application develo..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, MIS  or related fields
  - New graduate a..
 • เงินเดือน (บาท): Negotiable
ดูรายละเอียด

Job ID: 1017
Business Development Manager..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านบ..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1014
Sales

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Food Import Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - Japanese Business level (N1)
  - หากมีประสบการณ์ในด้าน Sales..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1009
Administrative Executive

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Financial and commercial Consu..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-40 years
  - Bachelor Degree or above Any related field
  - 5 years of professional administrative experience
  <..
 • เงินเดือน (บาท): Maximum 45,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 994
Japanese Interpreter (Japane..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ร้านอาหารญี่ปุ่น
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีด้านใดมาก็ได้
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับ N3 ขึนไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี
  - สามารถใช้โปรแ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 990
พนักงานขาย

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ธุรกิจผลิตน้ำหวาน
 • คุณสมบัติ: - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  - ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านการขาย 
  - ประสบการณ์ด้านการขายให้กับกลุ่มธุรกิจ Deal..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-25,000 (ต่อรองได้ตามประ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 979
Senior Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 978
Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-75,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 976
IOS / Android Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Junior Level ระดับเริ่มต้น Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android

 • บริษัท: Application Developer
 • คุณสมบัติ: - มีทักษะในการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java
  - วุฒิปริญาตรีหรือ สูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง  สาขาเกี่ยวกับ IT
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 22,000 - 30,000 บาท / 25,000 -..
ดูรายละเอียด

Job ID: 973
Administrator Officer / Mana..

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
  - มีความรับผิดชอบ ขยัน มีนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานเก่ง
  - สามารถสื่อสารภาษ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-23,000 (Officer) / 35,0..
ดูรายละเอียด

Job ID: 960
Product Designer

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree or above in any related field
  - Experience in product design function
  - Experience in Premium Products is a must
  - Knowledge of ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 923
Customer and Sales Support (..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน
  - สามารถรับรองลูกค้าได้ มีความคล่องตัวสูง
  - สามารถทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 921
วิศวกรโยธา (ออกแบบและสร้างสร..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Achitecture and Design Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 28-35 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา 3-5 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและสร้างสระน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 917
Sales Executive (นำเข้าอาหาร..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Food Import Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทอาหาร 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-22,000 บาท (ไม่รวมค่าคอ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 851
Project Manager (JP Speaking)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Game and Application Developme..
 • คุณสมบัติ: - Male/Female minimum 25 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in System Development and Management minimum 3 years
  - Good co..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 830
Sales Technician

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ตรงในงานขายเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
  - สามารถ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 829
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี-การเงินโรงง..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 819
QA Supervisor (Plastic)

System Engineer วิศวกรระบบ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Business
 • คุณสมบัติ: - Male/Female 30-45 years old.
  - Thai Nationality
  - Bachelor's Degree or Master's Degree in Printing Technology, Roll Film Production or relate..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 810
Graphic Designer (Packaging ..

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male or Female 25-35 years old
  - Thai Nationality
  - Bachelor's degree in Graphic design
  - Have experience in packaging design more than 1 year
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 809
Sales and Marketing Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Female 28-35 years old
  - Thai nationality
  - Bachelor's degree in marketing or related
  - Have sales experience 1 years
  - Good command in Engli..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 723
Management Executive

Marketing Officer พนักงานการตลาด Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: E-commerce Logistics Company
 • คุณสมบัติ:
  - At least 2 years but not more than 3 years working experience in management/ business or related fields.
  - Creative and having good vision in business ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 720
Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Business Company
 • คุณสมบัติ:
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 22,000-40,000 (ตามความสามารถแล..
ดูรายละเอียด

Job ID: 636
Factory Accounting Supervisor

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Ethanol Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช้ง..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 483
AE Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัท digital agency and deve..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน AE/Sales
  - มีบุคคลิกดีและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
  - มีความเป็นผู้นำ แ..
 • เงินเดือน (บาท): 55,000-75,000 บาท
ดูรายละเอียด