ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1221
Sales Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Steel Trading Business
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration or related field.
  - Related experience in Sales Function, preferably special steel..
 • เงินเดือน (บาท): Negotiable
ดูรายละเอียด

Job ID: 1220
Assistant Sales Manager (JLP..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Server Hosting Services & Solu..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's Degree in any related field
  - At least 1 years experience in Sales field.
  - Experience in IT Sales background will be an advantage.
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 THB ~ (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1219
AE Manager (Event & Concert)

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Provide cutting edge event and..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree or higher in related fields.
  - At least 2 - 5  years experiences as AE Manager in Event/exhibition field
  - Goo..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-70,000 THB + Commission..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1218
Department Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Air Condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree in Mechanical / Electrical Engineering or related field
  - 10 years' experience and Air condition Posses HVAC specificall..
 • เงินเดือน (บาท): 70,000-75,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1217
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่อง..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปี และมีประสบการณ์ในการบริหา..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1216
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
  - มีประสบการณ์งานบริการเทคนิคอุต..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1215
ผู้แทนขายต่างประเทศ

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
  - มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมสี..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1214
ผู้แทนขายในประเทศ

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
  - มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมสี..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์ (มี..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1213
ผู้จัดการฝ่ายขาย

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านขายสีย้อม
  - มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 5 ปี
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1212
Service Manager (Nonthaburi ..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Air Condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree in Mechanical / Electrical Engineering or related field
  - 5 years' experience in sales
  - Good computer liter..
 • เงินเดือน (บาท): Negotiable
ดูรายละเอียด

Job ID: 1211
วิศวกรโครงการ (งานระบบประกอบ..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
  - มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวางระบบประกอบอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี
  - สามารถใช้..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1210
ผู้จัดการโครงการ (งานระบบประ..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
  - มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวางระบบประกอบอาคารสูงอย่างน้อย 12 ปี 
  - สา..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1209
Project Manager (Construction)

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  - มีประสบการณ์ในการควบคุมบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ หรือ วิศวก..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1208
Digital Marketing Director

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Agency
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานการตลาดดิจิตอล 7 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์การบริหารงาน
  - เช..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาท (ตามความสามารถและป..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1207
Senior SEM Officer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Digital Marketing Agency
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
  - ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีในงาน SEM
  - มีใบ Google AdWords Certification จะพิจารณาเป็นพิเศษ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1206
Senior Web Design Officer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Digital Marketing Agency
 • คุณสมบัติ:
   - ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
   - วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม และการออกแบบ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้..
 • เงินเดือน (บาท): 23,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1205
Operation Admin

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติก, Supply Chain Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านโลจิสติก,การวางแผน, admin, sales coordinator
  - MS..
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-22,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1204
Software Developer (C#, VB.N..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Consultation Service and Softw..
 • คุณสมบัติ:
  - Possess Bachelor’s Degree in Computer Science, Information Technology or equivalent.
  - Strong knowledge in software development using C#, ..
 • เงินเดือน (บาท): 28,000-30,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1203
System Consultant (C#, VB.NET)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Consultation Service and Softw..
 • คุณสมบัติ:
  - Career back ground in Manufacturing Background (BOM, Routing, Planning or ERP/MRP/Production Management is very required.)
  - Bachelor’s De..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-32,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1202
เลขานุการผู้บริหาร

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ออกแบบ ผลิต และ ติดตั้งเครื่อง..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในด้านงานเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
  - บุคลิกภาพดี มีความอดทน ละเอีย..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1201
R&D Manager/Specialist

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตผงปรุงรส แป้งชุบทอด
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 4 ปีขึ้นไป
  - หากมี..
 • เงินเดือน (บาท): ตามตกลง
ดูรายละเอียด

Job ID: 1200
Digital Marketing (Chinese S..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Booking air ticket platform bu..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor degree in Chinese, marketing or related fields
  - Fresh graduated are welcome, Chinese student is acceptable  
  - K..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1199
Senior Sales Manager (Digita..

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor’s degree in Marketing, Advertising, Businesss Administration or any related fields
  - At least 7 years’ experience in Digital Marke..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000-100,000 THB +Incentive
ดูรายละเอียด

Job ID: 1198
Digital Media Planning Direc..

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor’s degree in Marketing, Advertising, Businesss Administration or any related fields
  - At least 7 years’ experience in Digital Media..
 • เงินเดือน (บาท): 130,000-180,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1197
Strategic Planning Director

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - Bachelor’s degree in Marketing, Advertising, Businesss Administration or any related fields
  - At least 10 years’ experience in Strategic Pl..
 • เงินเดือน (บาท): 130,000-180,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1196
HR Manager

 • บริษัท: Steel Trading Business
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or Master Degree in Human Resource Management/Human Resource Development or related field.
   - 5-7 years of experien..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-80,000 (Base Salary)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1194
Production Planning

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Plastic Beat Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิต 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้เ..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1193
Wellness Consultant

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาและคณะ
  - มี Service Mind รักงานบริการและงานขาย
  - ..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1191
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: จำหน่ายของเล่นนำเข้าจาก เยอรมั..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในด้านการสรรหาและว่าจ้าง 3 ปีขึ้..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 บาท (ตามความสามารถและปร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1190
Sales Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: จำหน่ายของเล่นนำเข้าจาก เยอรมั..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ 25-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารงานขายอย่า..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาท (ตามความสามารถและปร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1189
หัวหน้างานขาย PC

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: จำหน่ายของเล่นนำเข้าจาก เยอรมั..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ 25-35ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารงานทีมขาย (..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท (ตามความสามารถและปร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1188
Senior Accountant

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านการบัญชี ภาษี..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1186
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการบริก..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1185
Sales Director

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 35-46 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีม 3 ปีข..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-50,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1183
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจขายส่งข้าว/ผลิตภัณฑ์การเ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 30-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 2-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1182
Social Network Specialist

Consultant, Business Intelligence ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญคลังข้อมูล Junior Level ระดับเริ่มต้น Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1181
Media Buyer & Planner

Consultant, Business Intelligence ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญคลังข้อมูล Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1180
Influencer

Consultant, Business Intelligence ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญคลังข้อมูล Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี
  - มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองได้ดี
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1179
Accounting Officer

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: R&D Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female, Age between 30-35 years old.
  - Bachelor's Degree in accounting or related field.
  - At least 5 years of accounting exper..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB (Depend on skill an..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1178
Designer (Motorcycle)

 • บริษัท: R&D Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female, age not over 30 years old
  - Bachelor's degree in Industrial Design or related field (New graduate are also welcome)
  - G..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1177
Graphic Designer (Motorcycle)

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: R&D Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female age not over 30 years old
  - Bachelor's degree in Graphic design or related field. (New graduate are also welcome)
  - Good..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1176
Market Research Officer

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: R&D Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male, Age not over 27 years old.
  - Bachelor’s Degree or higher in any field. If graduated in Marketing Communication will be advantage.
  - M..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB (Depend on skill an..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1173
Japanese Interpreter

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Automotive Parts Warehouse
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ 
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  - ระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1171
Java Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Java Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม Java C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Operation Contact Center & Sof..
 • คุณสมบัติ:
  - Strong proficiency with Java ,MS SQL Server, Oracle, MVC
  - Ability to manage time and prioritization of work tasks
  - Able to work as a good..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1170
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Operation Contact Center & Sof..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 22-45 years old
  - Bachelor's Degree or higher Computer Engineering, Computer Science, or other related field
  - Experi..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1169
ผู้ช่วยครูใหญ่

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: International Kindergarten
 • คุณสมบัติ: - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านประสานงาน, งานเลขา 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภา..
 • เงินเดือน (บาท): 22,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1168
Senior Purchasing Officer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจรับผลิต/นำเข้า สายไฮโดรล..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม 2-5 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษ..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1166
ช่างฝีมือ (Die-cut)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษา ปวช./ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านงานผลิต หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีมนุุษยสัมพันธ์ดี
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1165
ช่างพิมพ์ (Printing)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษา ปวช./ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงานผลิตหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1164
Office Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาในปริญญาตรี ในสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Admin 3 ปีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเบื้องต้..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1163
Data Specialist (Data Market..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Technology C..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีทักษะวิเคราะห์ Data ในด้านการตลาด
  - มีประสบการณ์ด้าน Data Management Mark..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1161
Senior Accounting Officer

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผลิตประเก็นเครื่องยนต์ (Gasket)
 • คุณสมบัติ:
  - เพศใดก็ได้ อายุ 30-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี
  - มีประสบการณ์ 5 ปีด้านการปิดบัญชี
  - สามารถสื่อสารภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1160
Design Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับออกแบบตกแต่งภายในบ้าน..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย / หญิง อายุ 30-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไปในด้านงานออกแบบที่อยู่อาศั..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1159
Japanese Coordinator

JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Business Consulting (M & A)
 • คุณสมบัติ: - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
  - สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดี (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1158
Sales Executive (Premium Pro..

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Premium Product One-Stop Service
 • คุณสมบัติ: - เพศใดก็ได้ อายุ 27 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป
  - มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  - สามารถสื..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1155
Digital Marketing and Social..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree in Journalism, Mass Communications, Advertising, Marketing, or related field
  - Experienc..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1154
Marketing Officer (Food and..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจนำเข้าเบียร์จากต่างประเทศ
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree in Marketing or related field
  - Experience in marketing field of food and beverag..
 • เงินเดือน (บาท): Depend on skill and experience
ดูรายละเอียด

Job ID: 1152
Head of Sales (Digital Media)

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in Any related field
  - Experience working on Selling Digital Media and lots of connection with Online Agencies/..
 • เงินเดือน (บาท): 100,000-150,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1149
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรออกแบบ

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริการทางวิศวกรรมระบบบำบัดของเ..
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกลไฟฟ้า
  - มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงการ..
 • เงินเดือน (บาท): 90,000 บาท (ต่อรองได้ตามความสา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1148
Accounting Officer

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Technical Controls and Inspect..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถปิดงบภายใน..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1146
Android Developer

Programmer โปรแกรมเมอร์ C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - Male or Female / Thai Nationality
  - BA degree in Computer Science or related fields.
  - Experience 2-3 years
  - Strong knowledge of A..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-50,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1145
Programmer (C#)

Programmer โปรแกรมเมอร์ Java Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม Java C#, C#.Net Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C#, C#.Net

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - At least 2 years experiences in Coding, Development, Implementing and Supporting Application Software Systems
  - Good skills of Java, C#, Apache, Tomcat, Str..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1144
PHP Programmer

Programmer โปรแกรมเมอร์ Senior Level ระดับกลาง PHP Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม PHP C/C++ Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C/C++ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree in any IT related field.
  - At least 2 years experienced in Server Side Application Development (Web Service)
  - Familiar with Web..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1143
Unity3D Developer

Senior Level ระดับกลาง C/C++ Programming Language ภาษาเขียนโปรแกรม C/C++ 3D Artist, Graphic งานออกแบบ 3D, สามมิติ

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Computer Science or related fields.
  - Experience in Unity at least 1-2 years
  - Solid in C# programming skill
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1142
Senior Android Developer

Senior Level ระดับกลาง Java for Android Programming Language, Android Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Java for Android, การพัฒนาแอพ Android

 • บริษัท: บริการข่าวสารด้านการลงทุน
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  - 3+ years o..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1141
Senior IOS Developer

Senior Level ระดับกลาง Objective-C Programming Language, iOS Application Development ภาษาเขียนโปรแกรม Objective-C, การพัฒนาแอพ iOS

 • บริษัท: บริการข่าวสารด้านการลงทุน
 • คุณสมบัติ:
  - Male, Female 25-35 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or related fields.
  - 3+ years o..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 THB (Depend on e..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1138
Japanese Interpreter (Intern..

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - ทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N2
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1137
Japanese Interpreter (Sales)

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น Senior Level ระดับกลาง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป

 • บริษัท: Financial Company
 • คุณสมบัติ: - ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - ทักษะภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N2
  - บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสาร
 • เงินเดือน (บาท): 45,000-60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1135
Sales Manager/Sales Executiv..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงงาน / ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female not over 40 years old
  - Bachelor's Degree or higher in Any related fields
  - 5 years strong experience in cond..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1133
Sales Engineer

Sales Executive พนักงานขาย English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจจำหน่ายเครื่องปริ้น 3 มิติ
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Engineering field.
  - At least 1 year of experience in sales representative for industry field.
  - Good communica..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1131
Japanese Interpreter

Japanese Interpreter, Translator ล่ามภาษาญี่ปุ่น, นักแปลภาษาญี่ปุ่น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Lamp Parts Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น
  - ประสบการณ์ 3-5 ปีในงานล่ามแอดมิน,ล่าม HR 
  - สามารถแปลภาษาระหว่าง อังกฤษ-ญี่..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-55,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1128
Senior Call center (Onnut)

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในด้าน Customer Service / Call Center Operation..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1124
Senior Product Technician (S..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - ชายหรือหญฺิง 25-40 ปี
  - ปวส./ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานขาย ด้านเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงต่างๆอย่างน้อย 3 ปี<..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1123
System Engineer

System Engineer วิศวกรระบบ

 • บริษัท: IT Solution Company
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female Over 24 years old
  - BA degree in Computer Science, Engineering or a related subject
  - Proficient knowledge and experi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1119
Sales Representative

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง 24-35 ปี
  - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์งานขายระบบ Dealer อย่างน้อย 1 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (..
 • เงินเดือน (บาท): 24,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1118
PHP Web Developer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Global payment service
 • คุณสมบัติ:
  - 3+ years of experience as a developer
  - Bilingual in English and Thai to liaise with English speaking associates
  - Strong proficienc..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-50,000 THB (can be nego..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1117
Sales Manager (for Service P..

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์ IT และ Network
 • คุณสมบัติ:
  - Male / Female, age between 32-40 years, Thai nationality.
  - Bachelor's Degree or Higher in IT/ Telecom/ Business or related field.
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 80,000-100,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1115
Warehouse Supervisor

English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's Degree in Logistics, Supply Chain Management, Business Administration or rerated field
  - 3 years experience in Logistics, planning,ad..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000 THB (Depend on s..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1108
International Sale Officer

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ธุรกิจจำหน่ายสารเคมีขัดผิวโลหะ
 • คุณสมบัติ:
  - Male / Female
  - Bachelor’s degree in Japanese or related field.
  - Communicate Japanese (JLPT N1)
  - Having driving license <..
 • เงินเดือน (บาท): Depending on skill and experie..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1106
Used Car Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัทขายรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย/หญฺิง อายุ 35-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขาย 3-5 ปี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1105
Corporate Sales Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: บริษัทขายรถยนต์
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายลูกค้าองค์กร 3-5 ปี
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ไม่จำเป็นต..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1102
Sales Executive (Paper-Depa..

Sales Executive พนักงานขาย English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: ผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ ศูนย์บ..
 • คุณสมบัติ:
  - Male or Female 23 years old or above
  - Bachelor's or Master's Degree in Related field, Business Administration or Marketing is preferable.
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 19,000 - 28,000 THB (Depend on..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1098
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ35ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
  - ห..
 • เงินเดือน (บาท): 55,000-65,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1096
Sales Manager (เม็ดพลาสติก)

Sales Executive พนักงานขาย Manager Level ระดับสูง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Plastic Beat Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านการขายในอุตสาหกรรมต่างๆ 5 ปีขึ้นไป
  - หากมีประสบการณ์ขา..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-70,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1094
Operation Manager

Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำเข้า..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงาน Freight Forwarder, Shipping 5 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1090
Customer Service Officer

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ:
  - Female 23-28 Years
  - Bachelor's Degree in related field 
  - 1-2 years Experienced in customer service function or related field&..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1089
Sales Executive

Sales Executive พนักงานขาย Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน
  - หากสามารถใช้ภาษา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ไม่มีคอมมิช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1087
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-50 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  - มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000 บาท (ตามความสามารถและปร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1080
วิศวกรออกแบบ

 • บริษัท: บริการทางวิศวกรรมระบบบำบัดของเ..
 • คุณสมบัติ:
  - ชายหรือหญิง อายุ 28-35ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกลไฟฟ้า
  - มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงการก..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1079
พนักงานการตลาด

Sales Executive พนักงานขาย

 • บริษัท: คลินิกทันตกรรม
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญฺิง อายุ28-40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1077
Sales Engineer (Japanese Spe..

Sales Executive พนักงานขาย Junior Level ระดับเริ่มต้น JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Compressor Parts
 • คุณสมบัติ:
  - Have experienced in Sales over 3~5 years
  - Around 30 years old
  - Bachelor Degree in Business Administration, Marketing or related fi..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-50,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1076
Field Service Technical Expe..

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Heavy Electric & Solar Energy
 • คุณสมบัติ:
  We require the candidate to have in-depth knowledge and experience of inverter’s operation. Uses best practices and knowledge from internal and external..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-100,000 บาท (ต่อรองได้ต..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1075
Business Development (Assist..

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง JLPT N1 ~ Native Japanese สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 ขึ้นไป หรือ Native Japanese JLPT N2 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Industrial Machine Product
 • คุณสมบัติ:
  - Male/ Female
  - Below 30 is preferred
  - Minimum 4-5 years experiences in Sales Engineer
  - Bachelor degree of Mechanical/E..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาท (depend on experien..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1070
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป...

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ เครื..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  - มีประสบการณ์ด้านงานจป.วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อส..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1055
ERP Application Support

Programmer โปรแกรมเมอร์ English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Information Technology (IT) Co..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Computer Science or Computer Engineering or related area.
  - Minimum 5 years of experience in work.
  - Able..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 60,000 (Depend on qua..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1039
Account Executive Supervisor

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศใดก็ได้  ไม่เกิน 35 ปี
  - จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ 2 ปีในด้าน digital agency/media sales รวมถึง ad technology หร..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-60,000 THB + Commission..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1033
Junior/Senior Sourcing Staff

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in any related field
  - 1-2 years experience in procurement field
  - Good command of English (Certifi..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1018
Software Developer

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: One-stop IT application develo..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, MIS  or related fields
  - New graduate a..
 • เงินเดือน (บาท): Negotiable
ดูรายละเอียด

Job ID: 979
Senior Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 100,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 978
Marketing Manager

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: ธุรกิจประกันวินาศภัย
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการตลาดในสายงานประกันวินาศภัย
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-75,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 960
Product Designer

Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Souvenir Manufacturing
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree or above in any related field
  - Experience in product design function
  - Experience in Premium Products is a must
  - Knowledge of ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 923
Customer and Sales Support (..

Marketing Officer พนักงานการตลาด Junior Level ระดับเริ่มต้น English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Oil and Gas Company
 • คุณสมบัติ: - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน
  - สามารถรับรองลูกค้าได้ มีความคล่องตัวสูง
  - สามารถทำเอกสารได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-40,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 921
วิศวกรโยธา (ออกแบบและสร้างสร..

Senior Level ระดับกลาง English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Achitecture and Design Company
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 28-35 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธา 3-5 ปี
  - หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบและสร้างสระน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 851
Project Manager (JP Speaking)

Project Manager ผู้จัดการโครงการ Manager Level ระดับสูง JLPT N3 or above สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Game and Application Developme..
 • คุณสมบัติ: - Male/Female minimum 25 years old
  - Bachelor's degree in related field
  - Experiences in System Development and Management minimum 3 years
  - Good co..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 829
Accounting Manager

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Manager Level ระดับสูง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Plastic Bead Manufacturer and ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในการบริหารงานบัญชี-การเงินโรงง..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 819
QA Supervisor (Plastic)

System Engineer วิศวกรระบบ English Daily Conversation Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในชีวิตประจำวัน

 • บริษัท: Packaging Business
 • คุณสมบัติ: - Male/Female 30-45 years old.
  - Thai Nationality
  - Bachelor's Degree or Master's Degree in Printing Technology, Roll Film Production or relate..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 810
Graphic Designer (Packaging ..

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Male or Female 25-35 years old
  - Thai Nationality
  - Bachelor's degree in Graphic design
  - Have experience in packaging design more than 1 year
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-30,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 809
Sales and Marketing Executive

Sales Executive พนักงานขาย Marketing Officer พนักงานการตลาด English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Sweet Decorations Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - Female 28-35 years old
  - Thai nationality
  - Bachelor's degree in marketing or related
  - Have sales experience 1 years
  - Good command in Engli..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 723
Management Executive

Marketing Officer พนักงานการตลาด Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: E-commerce Logistics Company
 • คุณสมบัติ:
  - At least 2 years but not more than 3 years working experience in management/ business or related fields.
  - Creative and having good vision in business ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 50,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 636
Factory Accounting Supervisor

Admin, HR, Accounting ธุรการ, ฝ่ายบุคคล, พนักงานบัญชี Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Ethanol Manufacturer
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
  - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการคิดต้นทุนสินค้า, บัญชีโรงงาน
  - สามารถใช้ Ms Excel, Power Point กรณีเคยใช้ง..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-45,000 บาท ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด