Junior Level ระดับเริ่มต้น


Book and stationery store

ขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเครื่องเขียน

สถานที่ทำงาน ถนนตรีเพชร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

- มีความรับผิดชอบในงานขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มองหาตลาดใหม่และช่องทางใหม่ในการขายสินค้า
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการขาย
- เป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อลูกค้า เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Email, Photoshop เบื้องต้น
- มีความขยันและอดทน กระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- ชอบความท้าทายและปรับตัวได้ดี
- มุ่งหาประสบการณ์ใหม่ๆ
- มีความสามารถในการขับรถเกียร์กระปุก และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ หากมีความรู้เรื่องเครื่องเขียน และอุปกรณ์ศิลป์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 22-35 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 0-1 ปี

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 16,000-18,000 บาท (ไม่รวมคอมมิชชั่น)

โอที -

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ (8.00-18.00)

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- ลาพักร้อน เริ่มต้นที่ 3 วัน ลาป่วย 7 วัน/ปี
- การศึกษาบุตร

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ itsara@ideaboy.co.th