Manager Level  ระดับสูง


บริการผลิตและจำหน่าย ยา เครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์

สถานที่ทำงาน โรงงาน ตั้งอยู่ที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ สีลม


รายละเอียดงาน

- วางแผนและควบคุมโครงการทั้งหมด เช่น ติดต่อสื่อสารกับบริษัทแม่ที่จีนเพื่อทําความเข้าใจในแผนงานโครงการและขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง , เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทแม่และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
โครงการดําเนินไปได้ด้วยดี
- มีความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับของ TFDA, BOI, กระทรวงอุตสาหกรรม, ISO ของประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆ
- วางแผนการขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน ติดต่อและประสานงานการก่อสร้าง ดูแลการนําเข้าติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร
- ดูแลควบคุมในขั้นตอนการผลิตที่สําคัญ ดัชนีคุณภาพ ความคืบหน้าการผลิต การใช้วัตถุดิบต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอื่นๆ ให้เหมาะกับกําลังการผลิตและการจัดจําหน่ายของบริษัท
- และรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 


คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย
- ปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกว่า
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ได้ดี
- มีประสบการณ์การจัดการควบคุมดูแลโรงงานผลิตขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่เกี่ยวกับ
  อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และยาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่เกี่ยวข้องกับห้องปลอดเชื้อ(clean room) 5 ปีขึ้นไป

ความสามารถทางภาษา ** สื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน ได้ระดับดี เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับบริษัทแม่ที่ประเทศจีน และลูกค้าต่างประเทศ

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ Thai

เพศ ชายและหญิง

อายุ (ปี) 30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) มากกว่า 5 ปี

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) มากกว่า 60,000 บาท

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน วันจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00 น.-18.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ

- ประกันสังคม 
- ประกันกลุ่มAIA 
- โบนัส 1- 3 เดือน 
- ค่าเดินทางเบิกตามจริง (ตามตกลง) 
- วันหยุดประจำปีตามกฎหมายแรงงาน อื่นๆ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ chonlada@ideaboy.co.th