Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง


ให้บริการรับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม วางระบบฐานข้อมูล ระบบ Network สำหรับองค์กร

สถานที่ทำงาน ถนนสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
(BTS อโศก)


รายละเอียดงาน

พัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบน Smart phone Android ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน


คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนาโปรแกรม Android มา 2-3 ปี
- มีความอดทนสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
- สามารถสื่อสารภายในทีมได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 27 - 30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2-3 ปี

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30,000 – 35,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันกลุ่มสุขภาพ/อุบัติเหตุ ทำฟันปีละ 1,500 บำท/ปี วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี พักร้อน 8 วัน/ปี ลากิจ 6 วัน/ปี กิจกรรมพนักงาน Incentive ค่าล่วงเวลา ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส (ตามผลประกอบการ)

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th