นายหน้าตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

สถานที่ทำงาน อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ซอยสาทร 11[Bts สุรศักดิ์]


รายละเอียดงาน

-สร้างและออกแบบบริการการทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
-ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
-การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่
-มีความเข้าใจการเชื่อมต่อและใช้งาน Web services, API ,XML ,java , json ,และ ajax


คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมcomputer และ internet ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่นWeb Development Languages: HTML, CSS and JavaScript/jQuery 
Database Management Systems: SQL Server and MySQL 
Programming Writing / Frameworks: C# .NET / ASP.NET MVC and SQL
- สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ  สามารถทำงานเป็นทีมประสานงานภายในทีมและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

ความสามารถทางภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ Thai

เพศ Male or Female

อายุ (ปี) 24-35 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30,000-35,000 Baht

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน Mon - Fri 9.00-18.00 น.

วันหยุด Sat-Sun , Public holiday

สวัสดิการ โบนัสตามผลงาน OT ตามตำแหน่งงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี เรียนโยคะทุกสัปดาห์

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ nongnapas@ideaboy.co.th