สถานที่ทำงาน ออฟฟิศหลัก ถนนวิทยุ ถนน เพชรบุรีตัดใหม่
on project: on-site job


รายละเอียดงาน

- ปฎิบัติงานควบคุมและบริหารงานโครงการ ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ และทีมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายโครงการฯ
- วางแผนงาน วิเคราะห์ และสรุปแผนงานโครงการฯ พร้อมดำเนินควบคุมดูแลงานต่างๆภายใต้กำหนดเวลาในแผน และรวมถึงการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด
- กำหนดแนวทางและดำเนินการตรวจสอบงานคุณภาพงาน เมื่อพบปัญหาคุณภาพ บันทึก แจ้งและเร่งรัดงานแก้ไขให้เรียบร้อย
- พัฒนาและปรับปรุงการทำงานตามมาตรฐาน KPI ที่บริษัทฯกำหนด


คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการมาอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีทักษะในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเยี่ยม
- มีความรู้เรื่องระบบ card Contactless เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านการทํา Test case และ Test script
- มีทักษะด้านการทดสอบโปรแกรมที่ฝ่ายพัฒนาได้พัฒนาเสร็จแล้ว พร้อมการรายงานผลการทดสอบ
- มีความสามารถเฉพาะด้านการสื่อสาร เจรจา ต่อรอง กับลูกค้าเพื่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนอดต่อความกดดันในการทํางานได้ดี
- สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
-ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ Report และลูกค้าเป็นคนต่างชาติจีนและญี่ปุ่น 

ความสามารถทางภาษา ได้ภาษาจีนและญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีค่าภาษาเพิ่มให้

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 27 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3-5 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 40,000 - 60,000 บาท

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน 9.00-18.00 จันทร์ - ศุกร์

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ

-ค่ารักษาพยาบาลปีละ 20,000 
-ปรับเงินเดือนประจำปี 
-ประกันสังคม 
-วันหยุดประจำปี 
-bonus 
-ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตำแหน่ง และตกลง) 
-ประกันอุบัติเหตุ 
-ท่องเที่ยวประจำปี 
-เงินช่วยเหลือต่างๆ และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ nongnapas@ideaboy.co.th