Senior Level ระดับกลาง


บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถานที่ทำงาน ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120


รายละเอียดงาน

- ออกพบลูกค้าร่วมกับทีมขายเพื่อแนะนำทางด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
- สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
- ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- มีประสบการณ์ 1-2 ปี
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
- มีรถยนต์ส่วนตัวขับ และมีใบอนุญาตขับขี่
- Update ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ชายและหญิง

อายุ (ปี) 24 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2-4 ปี

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 (Mon - Fri)

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์

สวัสดิการ - ประกันสังคม 
- คอมมิชชั่น
- ค่าน้ำมัน (จ่ายตามจริง)
- ค่าโทรศัพท์ (จ่ายตามจริง)
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- กีฬาสี
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง
- เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- Training ต่างประเทศ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ karuna@ideaboy.co.th