1. สำรวจตลาด นำเสนอและวางแผนการทำการตลาดอย่างเหมาะสม
2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการของบริษัท คือ งานรับเหมาก่อสร้าง และติดตามงานประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ
3. กำหนดเป้าหมายการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาและเปิดตลาดใหม่ๆนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มี
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ได้แต่ ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นที่สุด
5. เพิ่มประสิทธิภาพงานของฝ่ายขายและการตลาดอย่างมีรูปแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

**บริษัทฯทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ฝ่ายขายโครงการที่กำลังเปิดรับสมัครนี้จะต้องทำหน้าที่ในการหาโครงการใหม่ๆเพื่อให้ทางบริษัททำการประมูล
และหาข้อมูลการตลาดที่สำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ได้มากที่สุด
" />

Senior Level ระดับกลาง Manager Level  ระดับสูง


ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลากหลายประเภท

สถานที่ทำงาน แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร


รายละเอียดงาน

1. สำรวจตลาด นำเสนอและวางแผนการทำการตลาดอย่างเหมาะสม
2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการของบริษัท คือ งานรับเหมาก่อสร้าง และติดตามงานประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆ
3. กำหนดเป้าหมายการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาและเปิดตลาดใหม่ๆนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มี
4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ได้แต่ ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นที่สุด
5. เพิ่มประสิทธิภาพงานของฝ่ายขายและการตลาดอย่างมีรูปแบบและวางแผนอย่างเป็นระบบ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

**บริษัทฯทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ฝ่ายขายโครงการที่กำลังเปิดรับสมัครนี้จะต้องทำหน้าที่ในการหาโครงการใหม่ๆเพื่อให้ทางบริษัททำการประมูล
และหาข้อมูลการตลาดที่สำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ได้มากที่สุด


คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
2. มีประสบการณ์ฝ่ายขาย งานการตลาด หรืออยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาก่อน หากเคยทำงานในบริษัทที่มีผู้บริหารเป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจในงานก่อสร้างพอสมควร สามารถสื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าได้
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษ หรือภาษาใดภาษาหนึ่งได้อย่างดีเยี่ยม อย่างน้อย 1 ภาษา
5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
6. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
7. ชอบติดต่อพูดคุยกับลูกค้า รักงานบริการ

ความสามารถทางภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

ข้อได้เปรียบ หากได้ภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 35-40 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3-5 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30,000 - 50,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน 8.00 - 17.00 (Mon - Fri)

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ

- Group Insurance 
- Paid annual leave 
- Telephone Allowance 
- Accommodation 
- Team Building 
- Staff Medical Examination/per two years 
- Salary Adjustment 
- Development space

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ info@ideaboy.co.th