Senior Level ระดับกลาง


อุปกรณ์เครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ เครื่องกีฬา หนังสือแบบเรียนและตำราต่างๆ

สถานที่ทำงาน สินสาธรทาวเวอร์ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน (BTS กรุงธนบุรี/วงเวียนใหญ่)


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบและควบคุมงานบัญชีต้นทุน สินค้าคงเหลือและทรัพย์สิน ตรวจสอบการคำนวณค่าเสื่อมราคา - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
- ตรวจสอบและควบคุมเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบและควบคุมเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี GL
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่น การประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบภายนอก การจัดเตรียมเอกสารข้อมูลในการติดต่อเข้าพบสรรพากร ฯลฯ


คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
- อายุ 27 ปีขึ้นไป 
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
- ถ้าใช้โปรแกรม SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ - พร้อมเริ่มงานทันที

 
- ถ้าใช้โปรแกรม SAP B1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1 คน

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 25-35 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5 ปี ขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 25,000 - 35,000 THB

โอที -

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.00-18.00 น.

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดประจำปี
- วันหยุดตามประเพณี
- ชุดฟอร์ม
- โบนัสประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ info@ideaboy.co.th