Junior Level ระดับเริ่มต้น


บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

สถานที่ทำงาน ซอยศรีรุ้ง ถนนเชื้อเพลิง ใกล้กับ (MRT คลองเตย)


รายละเอียดงาน

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
- สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
- ประสานงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ
- ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า
- มีรถยนต์ส่วนตัวขับ และมีใบอนุญาตขับขี่

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 3

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) ไม่จำกัดอายุ

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 1-2 ปี

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์/ไม่รวมคอมมิชชั่น)

โอที -

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม 
- คอมมิชชั่น
- ค่าน้ำมัน (จ่ายตามจริง)
- ค่าโทรศัพท์ (จ่ายตามจริง)
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- กีฬาสี
- เที่ยวกลางปี 1 ครั้ง
- เที่ยวปลายปี 1 ครั้ง
- ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ nongnapas@ideaboy.co.th