Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง


บริษัทผลิตแผ่นพลาสติก เม็ดพลาสติก

สถานที่ทำงาน หมู่ที่ 8 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรในโรงงานผลิตพลาสติก,แผ่นพลาสติก และเม็ดพลาสติก
- ทำประวัติเครื่องจักร วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รายผลการทำงาน
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา หรือติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ติดต่อประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ต้องดูแลงานซ่อมบำรุง 2 โรงงาน ได้แก่ ซอยสุขสวัสดิ์ 72 และซอยสุขสวัสดิ์ 86


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักร มากกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ตรงในด้านเครื่องผลิตพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญในสายงาน สามารถลุยงานได้เลย
- มีความอดทน ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ความสามารถทางภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ่ชาย

อายุ (ปี) ไม่เกิน 45 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 15,000 - 20,000

โอที ไม่มีโอที

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ (8.00 - 17.00)

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันสังคม.

โบนัส ปีละ 1 ครั้ง (1เดือน) และสวัสดิการอื่นๆตามตกลง

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th