Senior Level ระดับกลาง


บริการรับฝากสัมภาระส่วนบุคคลและการจัดส่งสินค้า

สถานที่ทำงาน อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1(สีลม) และตามสถานีรถไฟฟ้า mrt bts (กรณี on site)


รายละเอียดงาน

1 ดูแลงานในภาพรวมของ product (ล็อกเกอร์) ในบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2 แก้ไขงาน ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา ทีมในการแก้ไขปัญหางานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
3 จัดทำเอกสาร สรุปภาพรวมของการทำงานเพื่อส่งเข้าบริษัท
4 บริหารจัดการทีมงานให้ปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


คุณสมบัติ

1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
2 มีความรู้ด้านไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (ดูแลระบบล็อกเกอร์)
3 ประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 ปีขึ้นไป
4 ถ้ามีความรู้ด้าน IT Network (ขั้นพื้นฐาน) และ database (MySQL) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint ได้ 
 

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 28-35 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2 ปี

รูปแบบการจ้างงาน พนักงานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 18,000-25,000 บาท

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน อังคาร-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

วันหยุด จันทร์ และ นักขัตฤกษ์

สวัสดิการ สวัสดิการ OT / ชุดพนักงาน / โบนัสประจำปี / รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน-ปี / ท่องเที่ยวประจำปี(ในและต่างประเทศ)

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th