Junior Level ระดับเริ่มต้น


Business Consulting, IT Services, Web and Design Services

สถานที่ทำงาน อาคารกลาสเฮ้าส์ (BTS อโศก, MRT สุขุมวิท)


รายละเอียดงาน

- ปรับแต่งและพัฒนาโปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศชาย, อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Python, JavaScript และฐานข้อมูล MySQL  0-2 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน ใช้ในการทำงานได้

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) ไม่เกิน 30 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 0-2

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 20,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันกลุ่มสุขภาพ/อุบัติเหตุ 
- ทำฟันปีละ 1,500 บำท/ปี 
- วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี 
- พักร้อน 8 วัน/ปี ลากิจ 6 วัน/ปี 
- กิจกรรมพนักงำน 
- Incentive 
- ค่าล่วงเวลา 
- ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส (ตามผลประกอบการ)

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kawintida@ideaboy.co.th