Manager Level  ระดับสูง


คอนโดมิเนียม

สถานที่ทำงาน สุขุมวิท 24 (พร้อมพงษ์)


รายละเอียดงาน

- จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงความปลอดภัยผู้ใช้อาคาร
- จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาพร้อมควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายของอาคาร
- ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร
- ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่างๆของอาคาร เช่น ลิฟต์ ความสะอาด กำจัดแมลง ฯลฯ
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่างๆ
- จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือน
- จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
- จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร


คุณสมบัติ

 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (เนื่องจากต้องดูแลงานระบบอาคาร)
 - มีประสบการณ์ 7-10 ปี ขึ้นไป ในสายงานอาคารในส่วนของคอนโด อาคารสำนักงาน หรือโรงแรม
 - หากเคยทำงานในในตำแหน่งผู้จัดการอาคารคอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบของอาคารชุด
 - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 - มีบุคลิกดีและมีความเป็นผู้นำ
 - มีทักษะในการประสานงานกับลูกค้า
 - มีทัศนคติที่ดี
 - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีงานเกิดปัญหา

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากลูกค้าส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 40 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) ึ7-10

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ุ60,000-80,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที มีการทำงานล่วงเวลา ไม่คิดเป็นโอที

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00 -17.00 และเสาร์เว้นเสาร์ 9.00 - 12.00 (ระยะทดลองงานต้องทำทุกเสาร์)

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- กองทุนทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุของเอกชน
- โบนัสขัั้นต่ำ 1 เดือน

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th