Manager Level  ระดับสูง


ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการเชิงที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรมที่มีมาตรฐานชั้นนำ

สถานที่ทำงาน ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา


รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์ทางการเงิน แผนงานทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี
- จัดทำแผนงบทำการและงบลงทุน พร้อมเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงินกับงบประมาณที่ตั้งไว้
- ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารด้านการรับ-การจ่ายเงินทั้งหมด
- ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และสถาบันทางการเงิน เพื่อจัดเตรียมแผนงานทางการเงิน แผนการลงทุน และศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลสรุปงบและรายงานสำหรับผู้บริหารประจำเดือน ประจำไตรมาส
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
- มีประสบการณ์การทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์/ตรวจสอบบัญชี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารวิเคราะห์ทางการเงิน แผนงานทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำงบประมาณประจำปี
- มีประสบการณ์การติดต่อประสานงานกับธนาคาร และสถาบันทางการเงิน
- มีความรอบคอบ  ทำงานเป็นระบบ มีทักษะในการตัดสินใจ และทำงานเชิงรุก
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี แก้ไขปัญหาได้ดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 30-45

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30,000-50,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8:30-17:30 และวันเสาร์ 8:30-16:00 (หยุดวันเสาร์เดือนละ 1 วัน)

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- การฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
- ประกันสังคม 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- เงินช่วยเหลือต่างๆ 
- การปรับค่าจ้างประจำปี 
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 
- ท่องเที่ยว/เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th