Senior Level ระดับกลาง


บริการรับฝากสัมภาระส่วนบุคคลและการจัดส่งสินค้า

สถานที่ทำงาน อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 [MRT สีลม/BTS ศาลาแดง]


รายละเอียดงาน

- ดูแลงานด้านการจัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์พนักงานตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน
- ดูแลพนักงาน แก้ไขปัญหาของบุคลากรในองค์กร
- จัดทำแผนฝึกอบรมพนักงาน ดูแลงานฝึกอบรมเบื้องต้น และปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
- มีวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน (ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ไม่จำกัด

อายุ (ปี) 30-35

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 18,000-25,000 บาท

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ที่ 1 ของเดือน 9.00-18.00 น.

วันหยุด ขึ้นอยู่กับเนื้องาน

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- รางวัลพนักงานดีเด่น

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th