Senior Level ระดับกลาง


ผู้ผลิตโลหะและพลาสติกส่งออกและขายในต่างประเทศ

สถานที่ทำงาน ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี


รายละเอียดงาน

- วิเคราะห์และกำหนด SPEC เครื่องจักร ศึกษาและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร
- วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนการบำรุงเมื่อเสีย/ชำรุด
- รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เครื่องจักรตลอดเวลาและติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำแผน จดบันทึกสถิติเป็นข้อมูล นำมาทำแผนในการซ่อมบำรุง รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุ 
- ติดตั้ง แก้ไข เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรระบบไฟฟ้า


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานและความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC TURNING,MILLING 5 ปีขึ้นไป
- ช่างสังเกต ละเอียด และรอบคอบ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) ไม่เกิน 50 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 50,000 บาท

โอที มี

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์สุดท้ายของเดือน) 8.00-17.00 น.

วันหยุด อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - เบี้ยขยัน
- ค่ากะ
- ค่าตำแหน่ง
- ค่าล่วงเวลา
- ฝึกอบรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- งานเลี้ยงประจำปี
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- อื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ marut@ideaboy.co.th