สถานที่ทำงาน นิคมสหรัตนคร พระนครศรีอยุธยา


รายละเอียดงาน

- ดูแลฐานลูกค้าปัจจุบันตามนิคมอุตสาหกรรม และหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม
- ดูแลด้านการตลาดของบริษัท และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- ประสานงานระหว่างผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานคนไทย
- มีโอกาสเติบโตสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต
- งานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการบริหารงานขาย
- สามารถเดินทางพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

ความสามารถทางภาษา - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับดี (ระดับ N2 ขึ้นไป)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ไม่จำกัด

อายุ (ปี) 30-50

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) ไม่จำกัด

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 70,000-120,000 บาท (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- สวัสดิการที่พัก

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ chonlada@ideaboy.co.th