Manager Level  ระดับสูง


บริษัทจัดหาเวิร์กเกอร์ให้กับโรงงาน

สถานที่ทำงาน 5th Floor Bangkok City Tower, 179 South Sathorn Road., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120


รายละเอียดงาน

- กำหนดระบบการสรรหาใหม่ รวมถึงควบคุม ดูแลทีมสรรหา
- คิดวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
- ควบคุมดูแล Budget กำหนดช่องทางในการสรรหาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด
- ประสานงานกับทีม Sales
- ออกพบลูกค้าและออกไปสาขาบางนาบางครั้ง
- จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร


คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาใดก็ได้
- มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือหรือช่องทางการสรรหาต่างๆ ที่น่าสนใจ 
- มีทักษะในการวางแผน บริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
- มีประสบการณ์ด้านการจัดการ 3 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์เป็น Recruit Agency หรือมีฐานลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถยนต์ส่วนตัวขับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถทางภาษา - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
- หากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อได้เปรียบ ประสบการณ์ Sales Manager ในบริษัท Recruitment 
มีฐานลูกค้าโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง / ชาย

อายุ (ปี) ไม่เกิน 50 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 60,000-80,000

โอที Non

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัส (ตามผลประกอบการณ์) 
- ท่องเที่ยวประจำปี
- Incentive 
- ค่าใช้รถยนต์วันละ 250 บาท (กรณีไปหาลูกค้า )
- ค่าน้ำมัน (กรณีไปหาลูกค้า)

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th