Senior Level ระดับกลาง


ธุรกิจน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน

สถานที่ทำงาน ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์


รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบันทึกบัญชี รายการกระทบยอด
- สามารถปิดบัญชีประจำเดือน จัดทำงบการเงินรวม จัดทำรายงานวิเคราะห์ทางกรเงิน
- ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 8-10 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบัญชี 3-5 ปี
- มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
- มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน
- มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหารหรือบริษัทจำกัดมหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Ms Office ได้ดี
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (มีใบวัดระดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 30-45

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 8-10

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 35,000-55,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการของบริษัท 
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 
- เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ 
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- งานสังสรรค์ประจำปี 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานต่างจังหวัด

หมายเหตุ รับพิจารณาเฉพาะเรซูเม่ภาษาอังกฤษ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th