Auto part and accessory manufacturer

สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ)


รายละเอียดงาน

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
- ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า
- จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีประสบการณ์ในงานขาย 5 ปี
- หากมีประสบการณ์ทำงานขายในอุตสาหกรรมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความมุ่งมั่น เหมาะแก่การเป็นเซลล์
- มีรถยนต์ส่วนบุคคลและมีใบขับขี่ (ในการเดินทางมาทำงานและออกพบลูกค้า)
- สามารถเดินทางออกไปพบลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ ได้

ความสามารถทางภาษา - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (เน้นตอบอีเมล์ลูกค้า)
- หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) 27

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 15,000 - 30,000 (ไม่มีค่าคอมมิชชั่น)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ และ1 เสาร์/เดือน 8.00 - 17.00 น.

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - ประกันสังคม
- ค่าเดินทาง
- ค่าที่พัก (กรณีพบลุกค้าต่างจังหวัด)
- ค่าโทรศัพท์
- วันพักร้อน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัส

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th