Senior Level ระดับกลาง


ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน ลาดพร้าว 94


รายละเอียดงาน

- ออกพบลูกค้า นำเสนอขายผลิตภัณฑ์สีย้อมและผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
- ดูแล สอบถามความต้องการของลูกค้า และประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
- มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมสีย้อมอย่างน้อย 5 ปี
- มีบุคลิกภาพดี เจรจาต่อรองเก่ง
- สามารถเดินทางไปพบลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ ได้
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวขับและมีใบอนุญาตขับขี่

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบวัดระดับ)

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) ไม่จำกัด

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 30-40

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) ตามความสามารถและประสบการณ์ (มีคอมมิชชั่น)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. และวันเสาร์เว้นเสาร์ 8.00-12.00 น.

วันหยุด วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ - เบี้ยขยัน 
- ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถยนต์
- ประกันสังคม 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี 
- วันหยุดพักร้อน 7-15 วัน 
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ 
- ทุนการศึกษาบุตร 
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ประกันสุขภาพ 
- ประกันชีวิต 
- โบนัสประจำปี (ขั้นต่ำ 1 เดือน) 
- เครื่องแบบพนักงาน 
- เงินรางวัลอายุงาน

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ tanapat@ideaboy.co.th