Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง


ผู้ผลิตผงปรุงรส แป้งชุบทอด

พัฒนาสูตรอาหารพร้อมทั้งผลิตสินค้าในกลุ่มแป้งชุบทอด ผงปรุงรส ผงหมักจำหน่ายให้กับโรงงานอาหาร

สถานที่ทำงาน โครงการ Workplace ราชพฤกษ์-จรัญ 69


รายละเอียดงาน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- รับผิดชอบทีมงาน R&D ช่วยควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของแผนก

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- จัดทำรายงาน R&D ให้กับผู้บริหาร
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food science , Food Technology  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 2 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์การบริหารทีมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร การผลิต และห้องปฏิบัติการ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP, HACCP เป็นอย่างดี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน

ข้อได้เปรียบ ประสบการณ์ R&D ด้านอาหาร

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ชายหรือหญิง

อายุ (ปี) ไม่เกิน 45

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2-4

รูปแบบการจ้างงาน ประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 30000 - 45000

โอที

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30

วันหยุด สุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันสังคม และอื่นๆ ตามตกลง

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ rachanikorn@ideaboy.co.th