Manager Level  ระดับสูง


ธุรกิจขายส่งข้าว/ผลิตภัณฑ์การเกษตร

สถานที่ทำงาน ซอยวัดท่าพูด, พุทธมณฑลสาย 5


รายละเอียดงาน

- ควบคุมดูแลการขายสินค้า การหาลูกค้า และการวางแผนการตลาด
- ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 2-3 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐาน หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานขายและการตลาด มีทัศนคติที่ดี
- มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้ดี มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

อายุ (ปี) 30-45 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 2-3 ปี

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 25,000-35,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

โอที ขึ้นอยู่กับเนื้องาน

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00-17.00 น. (ยืดหยุ่นได้)

วันหยุด อาทิตย์

สวัสดิการ ประกันสังคม, คอมมิชชั่น และอื่นๆ ตามตกลง

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ kasinee@ideaboy.co.th