Manager Level  ระดับสูง


Plastic Beat Manufacturing

ธุรกิจผลิต นำเข้า-ส่งออกเม็ดพลาสติก

สถานที่ทำงาน นิคมจรูญรัตน์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี


รายละเอียดงาน

1. วางแผนในการบริหารการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามที่กำหนด
2. วางแผนการตลาดในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ โดยยึดนโยบายการตลาดของบริษัทเป็นหลักสำคัญ
3. นำเสนอขายสินค้าตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปิดการขาย
4.ดำเนินการกระตุ้นยอดขายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
5. วางแผน เสนอแนะพร้อมทั้งวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนการตลาด 
6. รับผิดชอบยอดขาย และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กรในระยะยาว
8. วางแผน กำหนดแนวทางการดูแลทั้งลูกค้ารายเก่า เพื่อเพิ่มให้มีความสัมพันธภาพที่ดี 
9. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายโดยขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจเช็คงาน ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ไห้เกิดข้อผิดพลาดก่อนส่งให้ลูกค้า
11. สรุปรายงานประจำวัน – สัปดาห์-เดือน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
12. สอนงาน และประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญหา


คุณสมบัติ

- เพศชาย-หญิง อายุ 30-50 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายหรือการตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ 3-5 ปี

ความสามารถทางภาษา สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ดี

ข้อได้เปรียบ - หากมีประสบการณ์ขายเม็ดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้เรื่องนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 30-50 ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 3-5

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 40,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)

โอที ไม่มี

เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00

วันหยุด อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA, ประกันสังคม, ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัสตามผลประกอบการ, ค่าน้ำมัน/ค่าเดินทางในการออกพบลูกค้า (กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว) และอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ marut@ideaboy.co.th