บริการทางวิศวกรรมระบบบำบัดของเสียและระบบ Biogas ในโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600


รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบ จำทำข้อเสนอทางเทคนิคและ BOQ
- จัดทำรายละเอียดงานติดตั้งระบบท่อ เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 


คุณสมบัติ

- ชายหรือหญิง อายุ 28-35ปี
- ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เครื่องกลไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ทำงานออกแบบโครงการก่อสร้างระบบบำบัดของเสียอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง
- สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้เป็นอย่างดี เช่น Auto Cad หรือ PLC
- สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ชั่วคราว)

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 2

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย/หญิง

อายุ (ปี) 28-35ปี

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 1 ปีขึ้นไป

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 25,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถและประสบการณ์)

โอที ตามตกลง

เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00

วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการ 1.ประกันชีวิต/สุขภาพ 2.ประกันสังคม 3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) 5.ค่าโทรศัพท์ 6.วันหยุดประจำสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7.เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ เช่น งานศพ แต่งงาน เป็นต้น 8.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) ฯลฯ

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ marut@ideaboy.co.th