Junior Level ระดับเริ่มต้น


International Kindergarten

สถานที่ทำงาน International Kindergarten: Salathammasob Rd, Soi 11 Taweewattana, Bangkok 10170


รายละเอียดงาน

- คุมการดำเนินงานของคนงานภายในโรงเรียน
- ประสานงานในด้านการจัดซื้อ สต็อค ซ่อมบำรุง
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- อายุ 30 ปีขึ้นไป 
- มีประสบการณ์โดยตรง 5 ปีขึ้นไป

ความสามารถทางภาษา

ข้อได้เปรียบ

จำนวนที่รับสมัคร (คน) 1

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

อายุ (ปี) 30 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ที่จำเป็น(ปี) 5

รูปแบบการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ

ช่วงเงินเดือน(บาท) 20,000ขึ้นไป (ต่อรองได้ตามประสบการณ์)

โอที -

เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ 7.30-16.30 น.

วันหยุด อาทิตย์

สวัสดิการ Social Security

หมายเหตุ

ท่านที่สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย, ผลงานหรือ portfolio, transcript, ใบสอบวัดระดับภาษาต่างๆ มาที่ sukhontamarn@ideaboy.co.th