ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1338
Sales Engineer Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง เครื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์การขายอย่างน้อย 5 ปี ในส่วนของงานเครื่องกล, อุตสาหการหรือไ..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลง)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1337
Sales Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง เครื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  - มีท..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000 บาท (สามารถต่อรอ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1336
Mechanical Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง เครื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  - มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่าง..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 (สามารถต่อรองไ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1335
Senior Mechanical Engineer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง เครื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - ระดับ Senior อายุ 30 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  - เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  - สามารถใช้..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (สามารถต่อรอ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1334
Senior Design Engineer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายและติดตั้ง เครื่อ..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  - มีประสบการณ์ในด้านการเขียนแบบ ออกแบบ ระบบน้ำ Water & Wastewater เครื่องสู..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 45,000 บาท (สามารถต่อ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1333
Cost Accounting Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายถังบรรจุแก..
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี / บัญชีต้นทุน 
  - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี 
  - สามารถใช้ MS office (Word , Excel ได้ในขั้น Advance)..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 65,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1331
Vice President ( Direct Sale..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแล..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน 10-15 ปี
  <..
 • เงินเดือน (บาท): 150,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรอ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1330
Software Tester

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทผลิต Application, Games ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
  - มีประสบการณ์การท่างาน1 ปี-ขึ้นไป ด้าน Tester
  - มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ และกระบวนการของการพัฒ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,00 - 35,000 บาท (ตามตกลง)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1329
ล่ามภาษาญี่ปุ่น

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้า..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งพูด อ่าน เขียนและฟัง
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1328
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทการซื้อขายติดตั้ง อุปกรณ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวโทรคมนาคม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานคุมงานก่อสร..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 - 20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1326
Sales Team Leader

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
 • คุณสมบัติ:
  - จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
  - มีทักษะในการบริหารคน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือน (บาท): 26,000 - 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1325
Senior Programmer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทรับจัดทำโปรแกรมและเว็บไซต์
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s Degree in Computer Engineer, Computer Science , Software Engineer or similar relevant field
  - 1 years of experience as a Softwa..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 100,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1324
Product Specialist

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  สาขาเทคนิคการแพทย์,  อุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, พันธุศาสตร์, อณูชีววิทยา, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1323
Product Specialist (Contract..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไป  สาขาสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรับผิดชอบสูง ขยัน รักความก้าวหน้า..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000- 40,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1322
Field Service Engineer

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือ..
 • คุณสมบัติ:
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่ไกล้เคียง
  - มีความรู้ทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน
  <..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1321
Sales

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: คลีนิคเสริมความงาม
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  - มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  - มีใจรักใ..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 บาท ยังไม่รวมค่า commis..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1320
พนักงานทรีทเม้นท์

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: คลีนิคเสริมความงาม
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  - ใจรักงานด้านบริการลูกค้า อบอุ่นและเป็นมิตร หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
  - มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธที่ดี ช่าง..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1319
Technical Supervisor (Packag..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในเครื่องสำอางค์ หรือสายงานที่เ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1318
R&D Supervisor (Cosmetic)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในเครื่องสำ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1317
Production Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์บริหารจัดการโรงงานผลิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  - มีประสบกา..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000 - 70,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1316
Production Assistant Manager

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการและควบคุมการผลิต 3 ปีขึ้นไป
  - หากเคยทำงา..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1315
Production Supervisor

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้านเครื่อง..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1314
Secretary

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟั..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1313
Customer Service Assistant M..

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟัง
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีใบวัดระดับทาง..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 - 45,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1312
Customer Service Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟัง
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีใบวัดระดับทาง..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1311
Customer Service Supervisor

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งอ่าน เขียน พูดและฟัง
  - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ มีใบวัดระดับทาง..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1310
Accounting & Financial Assis..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  - จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน การบริหาร การวางแผนทางการเงิน การคิดต้นทุนการผลิต ..
 • เงินเดือน (บาท): 45,000 - 65,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1309
Accounting & Financial Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องสำอางค์
 • คุณสมบัติ:
  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน การบริหาร การวางแผนทางการเงิน การคิดต้นทุนการผลิต Prod..
 • เงินเดือน (บาท): 60,000 - 100,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1308
Sales (เครื่องเขียน)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทจำหน่ายเครื่องเขียนและอุ..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Office, Email, Photoshop เบื้องต้น
  - มีความขยันและอดทน กระตือรือร้น
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-20,000 บาท + ค่าคอมมิช..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1306
Electronic Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
 • คุณสมบัติ:
  อายุ 22 - 35 ปี
  เพศชาย หรือ หญิง
  จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบให..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 30,000 สามารถต่อรองได้
ดูรายละเอียด

Job ID: 1302
พนักงานขายเครื่องมือแพทย์

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์และจำ..
 • คุณสมบัติ:
  เพศ ช-ญ
  อายุ  25-45  ปี
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี-ปริญญาเอก
  สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 40,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1301
พนักงานขายเคมีภัณฑ์

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์และจำ..
 • คุณสมบัติ:
  เพศ ช-ญ
  อายุ  25-45  ปี
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี-ปริญญาเอก
  สาขา วิทยาศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  ว..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 40,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1300
Sales (Dealer) ขอนแก่น

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Air condition manufacturing
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย/หญฺิง อายุ 24 - 35 ปี
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (หากเคยทำระบบ Dealer จ..
 • เงินเดือน (บาท): 24,000 - 30,000 บาท/เดือน + C..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1299
ซุปเปอร์ไวเซอร์ (ดูแลทั้ง 3 ..

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - อายุ 28-35 ปี 
  - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  - มีความเป็นผู้นำ
  - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1298
ผู้จัดการสาขา (สนามบินสุวรรณ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ:
  - อายุ 25-35 ปี
  - มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  - มีความเป็นผู้นำ
  - มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1297
BOI and Admin Staff

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ:
  1. มีประสบการณ์ด้านงาน BOI ประเภท IPO หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านงานนำเข้า ส่งออก
  3. มีความรู้ด้านการทำ work permit and visa..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1296
Sales Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. มีความรับผิดชอบสูง
  3. มีความตรงต่อเวลาในการทำงาน
  4. มีใจรักในงานบริการ
  5. มีความอดทนรับแรงกดดันได..
 • เงินเดือน (บาท): 11,000 - 18,000 + commission (..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1292
Customer Service (สุวรรณภูมิ)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุระหว่าง 22- 30 ปี
  3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1290
Admin

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ขายส่งอาหารเครื่องดื่ม
 • คุณสมบัติ: 1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถทำงานและวางแผนงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
  3. มีความรู้ด้านงานบัญชีจะ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1289
Security Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 3 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Crystal Report, C++, ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1288
Web Programmer (พัฒนาระบบสำห..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 2 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Crys..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-50,000 (สามารถต่อรองได้..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1287
Account Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. เพศ หญิง/ชาย
  2. อายุ 25 - 30 ปี
  3. จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศิลป์ /วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง&..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1285
Sales Executive (ต่างจังหวัด)

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 • คุณสมบัติ:
  1. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป  (ด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่านั้น)
  3. สามารถเดินทางไปทำงานต่า..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35,000 + commission (..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1284
Sales Executive

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 • คุณสมบัติ:
  1. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป  (ด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่านั้น)
  3. สามารถเดินทางไปทำงานต่า..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35,000 + commission (..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1279
Account Executive (Chinese ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. อายุ 22-23 ปี
  3. Gender Any
  4. Chinese Speaking (HSK 4 up)
  5. ถ้ามีประสบการณ์เป็น AE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ยินด..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 + (Commission)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1278
Public Relations Executives

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Online Marketing
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachalor's degree in any field.
  2. At least 2 - 5 years directly experienced in Public Relations
  services with IT, Marketing, Finance and ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 (Depend on ski..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1275
Sales Executive (เม็ดพลาสติก)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติ..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ในงานขาย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในงานขายสี เม็ดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีบุคลิกภาพดี เจรจาต่อรองเก่ง
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1274
Production Planning

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิต 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้เ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 50,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1269
Customer Service (Investment)

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Crypto Currency Investment
 • คุณสมบัติ:
  - Thai Nationality, Male or female, aged should be over 25 years old.
  - Bachelor degree and higher in any field.
  - English Language sk..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 35,000 (มีค่าภาษาเพิ่ม)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1258
Sales Engineer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Packaging Machine & Product Di..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in Electrical or Machanical Engineering
  - At least 3 years of working experience in coding & marking Sales or Service Engi..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1249
Branch Control Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ: - Management experience
  - Japanese interpreting and translation skills
  - Experience in working with Japanese people or Japanese companies
  - Exc..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-85,000 THB (Position Al..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1201
Food R&D

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตผงปรุงรส แป้งชุบทอด
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food science , Food Technology  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 2 ปีขึ้นไป
  - หา..
 • เงินเดือน (บาท): 30000 - 45000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1183
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ธุรกิจขายส่งข้าว/ผลิตภัณฑ์การเ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 30-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 2-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1119
Sales Engineer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย 23-35 ปี
  - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1-2 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ไม่จำเป็นต้องมี..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด