ค้นหาตำแหน่งงานที่คุณอยากทำ

Job ID: 1290
Admin

 • บริษัท: การขายส่งอาหารเครื่องดื่ม
 • คุณสมบัติ: 1. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถทำงานและวางแผนงานเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
  3. มีความรู้ด้านงานบัญชีจะ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-25,000
ดูรายละเอียด

Job ID: 1289
Security Programmer

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
   
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 3 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Cr..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1288
Web Programmer (พัฒนาระบบสำห..

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachelor's Degree in any field.
  2. At least 2 years’ experience in programming using C#.Net, Oracle, MS SQL Server, Crys..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1287
Account Executive

 • บริษัท: รับชำระเงินออนไลน์
 • คุณสมบัติ:
  1. เพศ หญิง/ชาย
  2. อายุ 25 - 30 ปี
  3. จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศิลป์ /วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ /บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง&..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1286
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Junior Level ระดับเริ่มต้น Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: นำเข้าส่งออก เครื่องจักรสำหรับ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. และ ปริญญาตรีขึ้นไป  ในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
  2. มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องจักร 3-5 ปี
  3. ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1285
Sales Executive (ต่างจังหวัด)

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 • คุณสมบัติ:
  1. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป  (ด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่านั้น)
  3. สามารถเดินทางไปทำงานต่า..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35, 000 + commission ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1284
Sales Executive

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 • คุณสมบัติ:
  1. จบการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี ขึ้นไป  (ด้านอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่านั้น)
  3. สามารถเดินทางไปทำงานต่า..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 35, 000 + commission ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1282
Customer Service

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
  3. เพศหญิงเท่านั้น
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
  5. ส..
 • เงินเดือน (บาท): 13,000-15,000 (ผ่านโปร 18,000-..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1281
Japanese Coordinator

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. JLPT N3 up (Prefer N2)
  3. Gender Any
  4. English Intermediate Level
 • เงินเดือน (บาท): 23,000 (สามารถต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1280
Programmer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. ใช้ภาษา PHP ได้
  3. ใช้งาน MySQL ได้
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 60,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1279
Account Executive (Chinese ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทให้เช่าบริการ internet ใ..
 • คุณสมบัติ: 1. ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  2. อายุ 22-23 ปี
  3. Gender Any
  4. Chinese Speaking (HSK 4 up)
  5. ถ้ามีประสบการณ์เป็น AE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ยินด..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000 + (Commission)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1278
Public Relations Executives

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Online Marketing
 • คุณสมบัติ:
  1. Bachalor's degree in any field.
  2. At least 2 - 5 years directly experienced in Public Relations
  services with IT, Marketing, Finance and ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 - 35,000 (Depend on ski..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1277
Customer and Sales Support (..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ:
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน
  - สามารถรับรองลูกค้าได้ มีความคล่องตัวสูง
  - สามารถทำเอกสารได้อย..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000 - 40,000 Baht
ดูรายละเอียด

Job ID: 1276
R&D Engineer ( Research and ..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติ..
 • คุณสมบัติ:
  1. Above junior college Major in Engineering. 
  2. Good working attitude , computer skill. 
  3. Basic chemical and mechanical ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 (Depend on skill and ex..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1275
Sales Executive (เม็ดพลาสติก)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติ..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ในงานขาย 1 ปี หากมีประสบการณ์ในงานขายสี เม็ดพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีบุคลิกภาพดี เจรจาต่อรองเก่ง
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1274
Production Planning

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริษัทผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิต 3-5 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้เ..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1272
หัวหน้าทีม Service (ซ่อมบำรุ..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: บริการรับฝากสัมภาระส่วนบุคคลแล..
 • คุณสมบัติ: 1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  2 มีความรู้ด้านไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์ไฟ้ฟ้าและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (ดูแลระบบล็อกเกอร์)
  3 ประสบการณ์การท..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000-25,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1271
Marketing Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน สิ่..
 • คุณสมบัติ:
  - ไม่จำกัดเพศ 
  - อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์, Graphic Design
  - มีประสบการ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-18,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1269
Customer Service (Investment)

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Crypto Currency Investment
 • คุณสมบัติ:
  - Thai Nationality, Male or female, aged should be over 25 years old.
  - Bachelor degree and higher in any field.
  - English Language sk..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 - 35,000 (มีค่าภาษาเพิ่ม)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1268
Senior Programmer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: E-Commerce Consulting Business
 • คุณสมบัติ:
  - At least 3 year work experience with excellent performance and reputation
  - Experienced in development of LAMP web applications
  - Great at ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-100,000 บาท (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1266
Sales & Marketing (Sr.Superv..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Steel Trading Business (Korea ..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in above of Arts program in Japanese or any.
  - Preference who related experience in Sale function, preferably special steel re..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1265
Accounting Staff (Contract)

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: R&D in automotive sector
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in accounting (New graduate also welcome)
  - If have experience in accounting will be advantage
  - Good knowledge in..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 THB or above (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1264
Styling Data

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: R&D in Automotive Sector
 • คุณสมบัติ: - Bachelor's degree in Engineering or Industrial Design (New graduate are also welcome).
  - Good command in CAD program. If experienced in related function wil..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1261
ผู้จัดการอาคาร

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: คอนโดมิเนียม
 • คุณสมบัติ:
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (เนื่องจากต้องดูแลงานระบบอาคาร)
   - มีประสบการณ์ 7-10 ปี ขึ้นไป ในสายงานอาคารในส่วนของคอนโด ..
 • เงินเดือน (บาท): ุ60,000-80,000 บาท (ตามประสบกา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1260
Finance Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพ..
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  - มีประสบการณ์การท..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-50,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1258
Coding and Marking Engineer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Packaging Machine & Product Di..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor's degree in Electrical or Machanical Engineering
  - At least 3 years of working experience in coding & marking Sales or Service Engi..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-35,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1254
Sales Executive / Sales Mark..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: บริการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ..
 • คุณสมบัติ: - การศึกษาระดับปริญญาตรี
  - มีประสบการณ์ด้านการขายกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมหรืออาคารสูง
  - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเยี่ยม,รักงานขาย,ทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1250
Learning Consultant (1 year ..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Human Performance Improvement ..
 • คุณสมบัติ:
  - At least Bachelor’s Degree
  - Experience 3-5 years of B2B experience
  - Experience in management level would be advantage.
 • เงินเดือน (บาท): 30,000 THB (not include commis..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1249
Branch Control Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Recruitment Agency
 • คุณสมบัติ: - Management experience
  - Japanese interpreting and translation skills
  - Experience in working with Japanese people or Japanese companies
  - Exc..
 • เงินเดือน (บาท): 50,000-85,000 THB (Position Al..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1248
E- commerce Project Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทำงานในการ..
 • เงินเดือน (บาท): 30,000-60,000 บาท (ต่อรองได้ตา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1247
Unity Programmer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Mobile App and 3DCG Production
 • คุณสมบัติ:
  - Experiences more than 2 years in program development
  - C++/C#/Java
  - Experience in developing application of Unity and Windows
  ..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-55,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1243
Sales Manager (Japanese Spea..

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการบริหารงานขาย
  - สามารถเดินทางพบลูกค้าต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน (บาท): 70,000-120,000 บาท (ต่อรองได้ต..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1234
Assistant Accounting Manager

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชี 8-10 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบัญชี 3-5 ปี
  - มีประสบกา..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-55,000 บาท (ตามประสบการ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1233
Cost Accounting Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ธุรกิจน้ำตาลทรายและพลังงานทดแทน
 • คุณสมบัติ:
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี และการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 8-10 ปี และมีประสบการณ์ด้านบริหารงานบ..
 • เงินเดือน (บาท): 40,000-60,000 บาท (ตามประสบการ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1231
Filed Service Engineer

 • บริษัท: Scientific Products Distributor
 • คุณสมบัติ:
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นที่ไกล้เคียง
  - มีความรู้ทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐาน
  <..
 • เงินเดือน (บาท): 18,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1230
Sales Executive

 • บริษัท: Scientific Products Distributor
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์, เคมีวิเคราะห์, จุลชีววิทยา, หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  - ไม่จำ..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1228
Global HR Manager

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: World class producer of colora..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or Master Degree in Human Resource Management/Human Resource Development or related field.
  - 10+ years of experience in ..
 • เงินเดือน (บาท): Negotiable
ดูรายละเอียด

Job ID: 1214
ผู้แทนขายในประเทศ

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านสีย้อม
  - มีประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรมสี..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์ (มี..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1213
ผู้จัดการฝ่ายขาย

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตและจำหน่ายสีย้อมสำหรับอ..
 • คุณสมบัติ: - จบบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือมีประสบการณ์ด้านขายสีย้อม
  - มีประสบการณ์ด้านงานขายในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 10 ปี
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1211
วิศวกรโครงการ (งานระบบประกอบ..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
  - มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวางระบบประกอบอาคารสูงอย่างน้อย 5 ปี
  - สามารถใช้..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1210
ผู้จัดการโครงการ (งานระบบประ..

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
  - มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการวางระบบประกอบอาคารสูงอย่างน้อย 12 ปี 
  - สา..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1209
Project Manager (Construction)

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Construction Service
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  - มีประสบการณ์ในการควบคุมบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ หรือ วิศวก..
 • เงินเดือน (บาท): ตามความสามารถและประสบการณ์
ดูรายละเอียด

Job ID: 1206
Senior Web Design Officer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: Digital Marketing Agency
 • คุณสมบัติ:
   - ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
   - วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม และการออกแบบ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้..
 • เงินเดือน (บาท): 23,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1205
Operation Admin

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อตสแตนเ..
 • คุณสมบัติ: - จบปริญญาตรีในสาขาโลจิสติก, Supply Chain Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านโลจิสติก,การวางแผน, admin, sales coordinator
  - MS-Offi..
 • เงินเดือน (บาท): 16,000-22,000 THB
ดูรายละเอียด

Job ID: 1201
R&D Manager/Specialist

Senior Level ระดับกลาง Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ผู้ผลิตผงปรุงรส แป้งชุบทอด
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร 4 ปีขึ้นไป
  - หากมี..
 • เงินเดือน (บาท): ตามตกลง
ดูรายละเอียด

Job ID: 1200
Digital Marketing (Chinese S..

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: Booking air ticket platform bu..
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor degree in Chinese, marketing or related fields
  - Fresh graduated are welcome, Chinese student is acceptable  
  - K..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-25,000 THB (Negotiable)
ดูรายละเอียด

Job ID: 1183
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ธุรกิจขายส่งข้าว/ผลิตภัณฑ์การเ..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย อายุ 30-45 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 2-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับพื้นฐา..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-35,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1182
Social Network Specialist

Junior Level ระดับเริ่มต้น Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: Digital Marketing Consultant
 • คุณสมบัติ: - ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
  -..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1179
Accounting Officer

 • บริษัท: R&D Manufacturer
 • คุณสมบัติ:
  - Male/Female, Age between 30-35 years old.
  - Bachelor's Degree in accounting or related field.
  - At least 5 years of accounting exper..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000 THB (Depend on skill an..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1169
ผู้ช่วยครูใหญ่

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: International Kindergarten
 • คุณสมบัติ: - เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านประสานงาน, งานเลขา 2 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภา..
 • เงินเดือน (บาท): 22,000 บาทขึ้นไป (ต่อรองได้ตาม..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1168
Senior Purchasing Officer

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจรับผลิต/นำเข้า สายไฮโดรล..
 • คุณสมบัติ: - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรม 2-5 ปีขึ้นไป
  - สามารถสื่อสารภาษ..
 • เงินเดือน (บาท): ต่อรองได้ตามความสามารถและประสบ..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1150
IT Support

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: การขายส่งหนังสือ หนังสือพิมพ์แ..
 • คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป
  - เพศชายเท่านั้น
  - มีประสบการณ์ด้านงานดูแล IT 1 ปีขึ้นไป 
  - มีความรู้เรื่องระบบ Network
  - มีความรู้ S..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 บาท (พิจารณาเพิ่..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1124
Product Technician (Sales Te..

Senior Level ระดับกลาง

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  - มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1122
Project Sale Supervisor

Manager Level ระดับสูง

 • บริษัท: ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปก..
 • คุณสมบัติ:
  - วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี หากเป็นด้านวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีประสบการณ์ทำงาน 5-10  ปี ..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-40,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1119
Sales Engineer

 • บริษัท: Air condition Company
 • คุณสมบัติ:
  - ชาย 23-35 ปี
  - ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 1-2 ปี
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ไม่จำเป็นต้องมี..
 • เงินเดือน (บาท): 20,000-30,000 บาท (ตามความสามา..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1104
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: รับจ้างชำแหละและตัดแต่งเนื้อหมู
 • คุณสมบัติ:
  - เพศชายหรือหญิง อายุ 25-33 ปี
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านตรวจสอบคุณภาพเงินเดือน (บาท): 15,000-20,000 บาท
ดูรายละเอียด

Job ID: 1079
พนักงานการตลาด

 • บริษัท: คลินิกทันตกรรม
 • คุณสมบัติ:
  - เพศหญฺิง อายุ28-40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - มีประสบการณ์ด้านงานขาย 2ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็..
 • เงินเดือน (บาท): 15,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามาร..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1067
Operation Officer

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท: International Kindergarten
 • คุณสมบัติ: - ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
  - อายุ 30 ปีขึ้นไป 
  - มีประสบการณ์โดยตรง 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน (บาท): 20,000ขึ้นไป (ต่อรองได้ตามประส..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1039
Account Executive Supervisor

Senior Level ระดับกลาง English Intermediate ~ Business Level สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับกลาง จนถึงระดับธุรกิจ

 • บริษัท: Digital Marketing Company
 • คุณสมบัติ:
  - เพศใดก็ได้  ไม่เกิน 35 ปี
  - จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  - มีประสบการณ์ 2 ปีในด้าน digital agency/media sales รวมถึง ad technology หร..
 • เงินเดือน (บาท): 35,000-60,000 THB + Commission..
ดูรายละเอียด

Job ID: 1033
Junior/Senior Sourcing Staff

Junior Level ระดับเริ่มต้น

 • บริษัท:
 • คุณสมบัติ:
  - Bachelor’s degree or above in any related field
  - 1-2 years experience in procurement field
  - Good command of English (Certifi..
 • เงินเดือน (บาท): 25,000-30,000THB
ดูรายละเอียด