นายหน้าตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

Workplace อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ซอยสาทร 11[Bts สุรศักดิ์]


Job Description

-สร้างและออกแบบบริการการทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
-ออกแบบรายงานสถิติและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
-การประยุกต์ใช้ Database กับระบบที่มีอยู่
-มีความเข้าใจการเชื่อมต่อและใช้งาน Web services, API ,XML ,java , json ,และ ajax

Qualifications

- เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมcomputer และ internet ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆ เช่นWeb Development Languages: HTML, CSS and JavaScript/jQuery 
Database Management Systems: SQL Server and MySQL 
Programming Writing / Frameworks: C# .NET / ASP.NET MVC and SQL
- สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว ชอบศึกษา และค้นหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง และมุ่งมั่นที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ  สามารถทำงานเป็นทีมประสานงานภายในทีมและทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

Language Skill สื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง

Required Skill

Number (Person(s)) 1

Nationality Thai

Gender Male or Female

Age (Years) 24-35 ปี

Required Experience(Year(s)) 2 ปีขึ้นไป

Employment Type งานประจำ


Welfare

Salary(THB) 30,000-35,000 Baht

Overtime Pay ตามตกลง

Working Hours Mon - Fri 9.00-18.00 น.

Holiday Sat-Sun , Public holiday

Benefits โบนัสตามผลงาน OT ตามตำแหน่งงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี เรียนโยคะทุกสัปดาห์

Remark

For those who are interested, pleease send your Resume/CV, Portfolio, Transcript, Languages Certificates to nongnapas@ideaboy.co.th