ท่านสามารถกรอกประวัติในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ หรือส่งประวัติมาได้ทางอีเมล info@ideaboy.co.th พร้อมทั้งระบุงานและเงินเดือนที่ต้องการ
กรอกประวัติ เพื่อลงทะเบียนหางาน สมัครงาน