IT-Terminology-Japanese-English-Thai-Software-Development-Version

ผมได้ลองรวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อย ด้านไอทีภาษาญี่ปุ่นไว้ในนี้แล้วนะครับ
วิธีค้นหาคำศัพท์ โดยการกด Ctrl + F หรือ Command + F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการได้เลยครับ
หากหาคำที่ต้องการไม่เจอ สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างสุดได้เลย เดี๋ยวผมจะนำมาอัพเดทให้ครับ

ศัพท์ IT ภาษาญี่ปุ่น (IT専門用語) [Software Development Ver.]

. IoT (アイオーティー), モノのインターネット = Internet of Things = ไอโอที คือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ
. 遠隔操作 (えんかくそうさ), リモートコントロール = Remote Control = การควบคุมทางไกล
. 無線 (むせん), ワイヤレス = Wireless = แบบไร้สาย เช่น การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
. 有線 (ゆうせん), ケーブル = Cable = แบบมีสาย เช่น การเชื่อมต่อแบบมีสาย
. データ = Data = ข้อมูล
. データベース = Database = ฐานข้อมูล
. クエリ = Query = การนำฐานข้อมูลมาแสดงผล
. 情報処理 (じょうほうしょり) = Information Technology (IT) = ไอที คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการข้อมูล, การประมวลผลข้อมูล
. 処理 (しょり) = Processing = การประมวลผล
. コンピュータ = Computer = คอมพิวเตอร์
. パソコン = Personal Computer (PC) = คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
. ソフトウェア, ソフト = Software = ซอฟแวร์ คือ สิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยมือเปล่าในคอมพิวเตอร์
. ハードウェア, ハード = Hardware = ฮาร์ดแวร์ คือ สิ่งที่สามารถจับต้องได้ด้วยมือเปล่า เช่น เม้าส์ คีย์บอร์ด จอ เครื่องปรินท์ เป็นต้น
. ネットワーク = Network = ระบบเครือข่าย คือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องเป็นต้นไป
. インターネット = Internet = อินเตอร์เน็ต
. イントラネット = Intranet = อินทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายในองค์กร ที่ใช้เทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสาร
. ウェブサイト = Website = เว็บไซต์
. ポータルサイト = Portal Site = เว็บไซต์ที่ใช้สำหรับไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ
. SEO (エスイーオー) = Search Engine Optimization = การทำให้อันดับของเว็บไซต์ขึ้นมาเป็นอันดับตันๆของคีย์เวิร์ดนั้นๆในการค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
. 検索キーワード (けんさくキーワード) = Search Keyword = คีย์เวิร์ดที่ใช้ค้นหาบนอินเตอร์เน็ต
. 共有 (きょうゆう), シェア = Share = แชร์, แบ่งปัน
. ウェブブラウザ = Web Browser = เว็บบราวเซอร์ คือ แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับเปิดดูเว็บไซต์ เช่น IE, Chrome, Firefox
. メール = Email = อีเมล คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งใช้ในความหมายของการส่งข้อความ หรือแชต
. チャット = Chat = แชต คือ การส่งข้อความหากันโดยตรงระหว่าง User
. メールアドレス = Email Address = อีเมลแอดเดรส คือ ที่อยู่สำหรับการรับส่งอีเมล
. メーラ = Mailer = เมลเลอร์ คือ แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการรับส่งอีเมล เช่น Outlook, Thunderbird
. メーリングリスト = Mailing List = เมลลิ่งลิสต์ คือ รายการของอีเมลแอดเดรสหลายๆอันที่ถูกรวมไว้ด้วยกัน เพื่อการส่งในครั้งเดียว
. 媒体 (ばいたい), メディア = Media = มีเดีย หรือ สื่อต่างๆ
. 通信 (つうしん) = Communication = การเชื่อมต่อ
. プロトコル = Protocal = โปรโตคอล คือ รูปแบบการรับส่งข้อมูล
. ソケット = Socket = ซอคเก็ต คือ ช่องทางการรับส่งข้อมูล
. IPアドレス (アイピーアドレス) = Internet Protocol Address = ไอพีแอดเดรส คือ ที่อยู่ของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสื่อสารแต่ละเครื่อง ที่ถูกกำหนดโดยเครือข่าย สามารถเปลี่ยนแปลงได้
. MACアドレス (マックアドレス), 物理アドレス (ぶつりアドレス) = Media Access Control Address, Physical Address = แมคแอดเดรส คือ ที่อยู่ของคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสื่อสารแต่ละเครื่องทางกายภาพ
. VPN (ヴィーピーエヌ), 仮想(かそう)プライベートネットワーク = Virtual Private Network = วีพีเอ็น คือ ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ถูกทำขึ้นโดยผู้ให้บริการเครือข่าย โดยผ่านสายสัญญาณสาธารณะ
. 光回線 (ひかりかいせん) = Fiber Obtic Communication Line = สายสัญญาณใยแก้วนำแสง
. LAN (らん), ローカルエリアネットワーク = Local Area Network = การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบภายใน
. イーサネット = Ethernet = การเชื่อมต่อเครือข่ายที่บริษัท Xerox และ DEC กำหนดขึ้น ซึ่งเป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อ LAN ในปัจจุบัน
. ルータ = Router = เราเตอร์ คือ อุปกรณ์ส่งต่อข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
. ハブ = Hub = ฮับ คือ อุปกรณ์ส่งต่อข้อมูลที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกัน
. OS (オーエス), オペレーティングシステム, 基本ソフト (きほんソフト) = Operating System = ระบบปฎิบัติการ คือ ซอฟแวร์ที่ใช้ควบคุมระบบทั้งระบบ ซึ่งสามารถสั่งงานฮาร์ดแวร์ได้
. ウィンドウズOS = Windows OS = ระบบปฎิบัติการวินโดวส์
. マックOS = Mac OS = ระบบปฎิบัติการแมค(อินทอช)
. リナックスOS = Linux OS = ระบบปฎิบัติการลีนุกซ์
. ミドルウェア = Middleware = มิดเดิลแวร์ คือ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่อยู่ระหว่างระบบปฎิบัติการและแอพพลิเคชั่น
. アプリケーション, アプリ = Application = แอพพลิเคชั่น คือ โปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้
. スマートフォン, スマホ = Smartphone = สมาร์ทโฟน คือ เครื่องโทรศัทพ์ที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์
. アンドロイドOS = Android OS = ระบบปฎิบัติการแอนดรอย
. iOS (アイオーエス) = iOS = ระบบปฎิบัติการไอโอเอส
. ERP (イーアーピー) = Enterprise Resource Planning = ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้จัดการและบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เช่น Microsoft Dynamic AX, SAP เป็นต้น
. MRP (エムアーピー) = Material Resource Planning = ซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้จัดการและบริหารการผลิตรวมถึงการจัดการคลังสินค้าต่างๆ อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ERP
. メモリ, 記憶装置 (きおくそうち) = Memory = หน่วยความจำ คือ ส่วนที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลของโปรแกรม เพื่อใช้ในการประมวลผล มีทั้งหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำสำรอง
. メモリリーク = Memory Leak = การรั่วไหลของหน่วยความจำ คือ การที่โปรแกรมใช้หน่วยความจำไปเรื่อยๆ ไม่มีการคืนหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้แล้ว ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลงจนค้างไปในที่สุด
. 画面 (がめん) = Screen = หน้าจอ
. 画面キャプチャー (がめんキャプチャー), スクリーンショット = Screen Capture, Screenshot = การจับภาพหน้าจอ, การถ่ายรูปหน้าจอ
. 画像 (がぞう) = Image = รูปภาพ
. 画像処理 (がぞうしょり) = Image Processing = เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์และเขียนโปรแกรมต่อ หรือนำข้อมูลที่ได้มาใช้งานต่อ
. VR (ヴィーアー) = Virtual Reality = การแสดงภาพเสมือนจริง โดยการมองผ่านอุปกรณ์จำพวก VR Headset ปัจจุบันรวมถึงการแสดงเสียงเหมือนจริงด้วย
. AR (エーアー) = Augmented Reality = การแสดงภาพเสมือนจริง โดยการมองผ่านหน้าจอการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ใช้กล้องและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
. サーバ = Server = เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
. VPS (ヴィーピーエス), 仮想専用サーバ (かそうせんようさーば) = Virtual Private Server = วีพีเอส คือ การให้บริการเช่าเซอร์เวอร์ส่วนตัว โดยการแบ่งบางส่วนมาจำลองเป็นเครื่องเซอร์เวอร์เสมือน ซึ่งไม่มีการแชร์ร่วมกับผู้อื่น
. メールサーバ = Mail Server = เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไว้สำหรับการรับส่งอีเมลระหว่างผู้ใช้ต่างๆ
. クライアント = Client = เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
. クラウド = Cloud = การเชื่อมต่อกันของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
. ホスト = Host = สถานที่เก็บข้อมูลหรือฝากไฟล์ต่างๆ
. ユーザ = User = ผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือผู้ใช้ระบบ
. UI (ユーアイ) = User Interface = ยูไอ คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มองจากแอพพลิเคชั่น
. GUI (ジーユーアイ) = Graphic User Interface = จียูไอ คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่เป็นกราฟฟิกซึ่งมองจากแอพพลิเคชั่น
. オープンソース = Open Source = โอเพ่นซอส คือ ซอสโค้ดที่ผู้พัฒนาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถนไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ฟรี ซึ่งการนำไปใช้นั้นจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึง License ด้วย
. ライセンス = License = ใบอนุญาต คือ การอนุญาตให้ใช้งานซอสโค้ด ระบบ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้พัฒนา
. リポジトリ = Repository = รีโป คือ สถานที่เก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ต่างๆ
. ファイル = File = ไฟล์ คือ หน่อยของวัตถุที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
. フォルダ = Foldoer = โฟลเดอร์ คือ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาจประกอบไปด้วยไฟล์หลายไฟล์
. 環境 (かんきょう) = Environment = สิ่งแวดล้อมของระบบ บางครั้งอาจคือระบบปฎิบัติการ
. プラットフォーム = Platform = แพลตฟอร์ม คือ รูปแบบของระบบ อาจคือฮาร์ดแวร์ของเครื่อง หรือระบบปฎิบัติการ
. プログラム = Program = โปรแกรม
. プログラマ = Programmer = โปรแกรมเมอร์
. エンジニア, 技術者 (ぎじゅつしゃ) = Engineer, Technician = วิศวกร ในที่นี้คือโปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
. テスト, 検証 (けんしょう) = Test = การทดสอบระบบหรือโปรแกรม
. テスタ = Tester = ผู้ทดสอบระบบหรือโปรแกรม
. フローチャート = Flow Chart = โฟว์ชาร์ต คือ แผนผังของขั้นตอนโปรแกรม
. アルゴリズム = Algorithm = อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือ ขั้นตอนไปสู่คำตอบของปัญหา
. 開発 (かいはつ) = Develop = การพัฒนาระบบหรือโปรแกรม
. 受託開発 (じゅたくかいはつ) = Entrusted Development = การรับพัฒนาซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นให้กับผู้จ้าง
. オフショア開発 (オフショアかいはつ) = Offshore Development = การพัฒนาซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นในประเทศที่ค่าจ้างต่ำกว่าผู้จ้าง
. ラボ型開発 (ラボがたかいはつ) = Lab Type Development = การพัฒนาซอฟแวร์หรือแอพพลิเคชั่นโดยการเหมาจ้างผู้พัฒนา, การรับเหมาพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ
. ブリッジSE (ブリッジエスイー) = Bridge SE (System Engineer) = วิศวกรระบบผู้ทำหน้าที่ประสานงานตรงกลางระหว่างผู้จ้างและผู้พัฒนาที่สื่อสารกันคนละภาษา
. 組み込み系開発 (くみこみけいかいはつ) = Embedded Development = การพัฒนาระบบหรือโปรแกรมฝังตัว เช่น การพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
. デベロッパ, 開発者 (かいはつしゃ) = Developer = ผู้พัฒนาระบบหรือโปรแกรม อาจคือ โปรแกรมเมอร์ วิศวกร หรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
. 納品 (のうひん) = Delivery = การส่งมอบงานให้กับผู้จ้าง
. スケジュール = Schedule = ตารางการปฎิบัติงาน
. 仕様書 (しようしょ) = Specification Document = เอกสารระบุสเปค คือ เอกสารที่บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบ
. デザイン = Design = ดีไซน์ คือ การออกแบบ
. デザイン素材 (デザインそざい) = Design Material = วัสดุหรือภาพกราฟฟิกต่างๆที่ใช้เพื่อการออกแบบ
. デザイナ = Designer = ดีไซเนอร์ ในที่นี้คือกราฟฟิคดีไซน์เนอร์
. グラフィック = Graphic = กราฟฟิค
. 2D (ツーディー), 2次元 (にじげん) = 2D, 2 Dimension = กราฟฟิคสองมิติ
. 3D (スリーディー), 3次元 (さんじげん) = 3D, 3 Dimension = กราฟฟิคสามมิติ
. デプロイ = Deploy = ดีพลอย คือ การติดตั้งโปรแกรมให้กับระบบ ซึ่งส่วนต่อภายนอก รวมถึงเครือข่าย สามารถนำไปใช้งานต่อได้
. インストール = Install = อินสตอล คือ การติดตั้งโปรแกรมให้กับระบบ
. アンインストール = Uninstall = อันอินสตอล คือ การถอนติดตั้งหรือลบโปรแกรมออกจากระบบ
. アクセス = Access = การเข้าถึง
. 引数 (ひきすう), アーギュメント = Argument (args) = อาร์กิวเมนต์ คือ ค่าคงที่ของตัวแปรในโปรแกรมหลักส่งไปให้โปรแกรมย่อยประมวลผลแล้วส่งกลับมา
. API (エーピーアイ), アプリケーションプログラミングインターフェース = Application Programming Interface = เอพีไอ คือ รูปแบบของโปรแกรมหรือข้อมูลที่นำไว้ติดต่อกับภายนอก เพื่อเรียกใช้ชุดคำสั่งภายใน
. 変数 (へんすう) = Variable = ตัวแปร คือ ค่าของข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ มีหลายรูปแบบ เช่น char, double, float etc.
. パラメータ = Parameter = พารามิเตอร์ คือ ตัวแปรที่ใช้ส่งต่อค่าต่างๆ
. char型 (キャラがた、チャーがた) = Char Type = ตัวอักษร คือ รูปแบบของตัวแปรที่เป็นตัวอักษร
. 整数型 (せいすうがた), インテジャー, int型 = Integer = จำนวนเต็ม คือ รูปแบบของตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็ม
. float型 (フロートがた), 単精度浮動小数点数型(たんせいどふどうしょうすうてんすうがた) = Float Type = จำนวน Float คือ รูปแบบของตัวแปรที่เป็นจำนวนจริง 32 บิต
. double型 (ダブルがた), 倍精度浮動小数点数型(ばいせいどふどうしょうすうてんすうがた) = Double Type = จำนวน Double คือ รูปแบบของตัวแปรที่เป็นจำนวนจริง 64 บิต
. string型 (ストリング型), 文字列 (もじれつ) = String Type = สตริง คือ ตัวแปรที่เป็นรูปแบบการเรียงกันของตัวอักษร (Charecter)
. 配列 (はいれつ) = Array = อาร์เรย์ คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเก็บได้ตั้งแต่ 2 มิติขึ้นไป
. 値 (あたい) = Value = ค่าต่างๆที่ถูกเก็บไว้ในโปรแกรมหรือตัวแปรต่างๆ
. 閾値 (しきいち)、しきい値、スレッショルド = Threshold = ค่าจำกัดของตัวแปร ส่วนใหญ่จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขของโปรแกรม
. ヌル、ナル = Null = เนา คือ ค่าของตัวแปรที่ไม่มีค่าใดอยู่เลย หรือ สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์
. Void型 (ボイドがた) = Void Type = การกำหนดตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดรูปแบบ
. インクリメント = Increment (inc) = อินครีเมนต์ คือ การเพิ่มของจำนวนเต็มที่เป็นตัวแปรทีละ 1
. オブジェクト = Object = อ็อบเจ็ค คือ วัตถุในทางโปรแกรม
. オブジェクト指向プログラミング (オブジェクトしこうプログラミング) = Object Oriented Programming (OOP) = การพัฒนาโปรแกรมโดยการมองเป็นวัตถุต่างๆ มีส่วนประกอบหลักๆคือ Model, View, Controller เรียกสั้นๆว่า MVC
. メソッド = Method = เมธอด คือ การทำงานของอ็อบเจ็คต่างๆ ในรูปแบบการเขียนโปรแกรม OOP
. クラス = Class = คลาส คือ การรวมตัวกันของชุดเมธอดต่างๆ ในรูปแบบการเขียนโปรแกรม OOP
. インスタンス = Instance = อินสแตนส์ คือ อ็อบเจ็คที่อยู่บนหน่วยความจำ ในรูปแบบการเขียนโปรแกรม OOP
. ソースコード = Source Code = ซอสโค้ด คือ ข้อมูลของโปรแกรมที่สามารถประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ได้ เป็นภาษาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้
. コンパイル, ビルド = Compile, Build = คอมไพล์ หรือ บิลด์ คือ การเปลี่ยนซอสโค้ดให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
. コンパイラ = Compiler = คอมไพเลอร์ คือ ตัวเปลี่ยนซอสโค้ดให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรมที่ืคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้
. コメント = Comment = คอมเมนต์ คือ การใส่คำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจได้ โดยจะใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ ในซอสโค้ดของโปรแกรม ไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม
. スレッド = Thread = เทร็ด คือ หน่วยเล็กที่สุดของการประมวลผลแบบขนานของโปรแกรม
. マルチスレッド = Multithreading = มัลติเทร็ดดิ่ง คือ การประมวลผลเทร็ดพร้อมกันแบบขนานทีละหลายๆตัว
. コメントアウト = Comment Out = คอมเมนต์เอาท์ คือ การแก้ไขโปรแกรม โดยการใส่เครื่องหมายคอมเมนต์ เพื่อให้ซอสโค้ดบางส่วนไม่ทำงานเวลาคอมไพล์
. 実行 (じっこう) = Run = รัน คือ การเปิดโปรแกรม หรือ เปิดชุดคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงาน
. バッチ処理 (ばっちしょり) = Batch Processing = การประมวลผลแบช คือ การรวบรวมคำสั่งหรือขั้นตอนการประมวลผลเอาไว้แล้วให้ประมวลผลอัตโนมัติเป็นรอบๆ ตามเวลาที่กำหนด
. モジュール = Module = โมดูล คือ โครงสร้างบางส่วนของระบบทั้งหมด สามารถแยกออกไปทำงานด้วยตัวเองได้ บางครั้งถูกเรียกว่า Component (コンポーネント)
. システム = System = ระบบ คือ โครงสร้างทั้งหมดของซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเครือข่าย
. コーディング = Coding = โค้ดดิ้ง คือ การเขียนโปรแกรมโดยการเขียนโค้ด
. SDK (エスディーケー) = SDK = เอสดีเค คือ แพคเกจรวมของชุดคำสั่งโปรแกรม เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือพัฒนาระบบ
. スクリプト = Script (scr) = สคลิปท์ คือ ชุดโปรแกรมอัตโนมัติที่สามารถนำมาใช้งานในการพัฒนาระบบได้
. ライブラリ = Library = ไลบรารี คือ ชุดรวมคำสั่งหรือโปรแกรมที่ถูกรวบรวมไว้ โดยที่สามารถดึงมาใช้งานในการพัฒนาระบบได้
. フレームワーク = Framework = เฟรมเวิร์ค คือ โครงสร้างชุดคำสั่งหรือโปรแกรมสำเร็จรูป ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาต่อ หรือสามารถนำมาพัฒนาระบบได้
. プラグイン = Plug-in = ปลั๊กอิน คือ ส่วนต่อขยายที่นำมาต่อเพิ่มเข้าไปในระบบหรือโปรแกรม
. バージョン = Version = เวอร์ชั่น คือ ความเก่าใหม่ของโปรแกรมหรือไฟล์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งตามเวลา
. ソート, 並び替え (ならびがえ) = Sort = การเรียงข้อมูล คือ การจัดการลำดับของข้อมูล ให้เรียงไปตามรูปแบบที่เราต้องการ
. 昇順 (しょうじゅん) = Ascending Order (asc) = การเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือวันเวลา จากน้อยไปมาก และก่อนไปหลัง
. 降順 (こうじゅん) = Descending Order (desc) = การเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือวันเวลา จากมากไปน้อย และใหม่ไปเก่า
. 不具合 (ふぐあい), バグ = Bug = บั๊ก คือ ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยมนุษย์
. 修正 (しゅうせい), バグフィックス = Fixation, Bug Fix = การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
. 開発言語 (かいはつげんご) = Development Language = ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรม เช่น ภาษา C, Java, PHP, etc.
. インフラ = Infrastructure = โครงสร้างพื้นฐาน คือ ส่วนประกอบของระบบ เช่น เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
. ビット, 2進数 (にしんすう) = Bit = เลขฐานสอง ประกอบด้วย 0 และ 1
. バイト = Byte = หนึ่งตัวอักษร หรือ 8 Bit
. ルーチン = Routine = รูทีน คือ การทำงานซ้ำเดิม
. ループ = Loop = ลูป คือ การทำงานเป็นรอบๆ สามารถนำมาใช้ในการควบคุมโปรแกรมได้
. パーサ = Parser = พาร์เซอร์ คือ การวิเคราะห์ชุดคำสั่งหรือข้อมูล เพื่อนำมาใช้กับโปรแกรม
. アラート = Alert = การแจ้งเตือน คือ ข้อความที่แสดงการแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด
. 通知 (つうち) = Notification = การแจ้งเตือน คือ ข้อความที่แสดงการแจ้งเตือนตามค่าที่โปรแกรมได้ตั้งไว้
. エラー = Error = เออเรอร์ คือ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
. トークン = Token = โทเคน คือ ชุดของสตริงที่นำมาใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์
. セキュリティ = Security = ระบบความปลอดภัย
. 認証 (にんしょう) = Authentication = การตรวจสอบตัวตน, การยืนยันตัวตน โดยมากจะใช้ Username และ Password
. ウェブサービス = Web Service = เว็บเซอร์วิส คือ การเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมจากเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถติดต่อกันได้ บางครั้งใช้ในความหมายของเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร

อยากได้คำแปลของคำศัพท์ไอทีที่นอกเหนือจากนี้ รบกวนคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับ ผมจะอัพเดทให้เรื่อยๆ