job-career-calling

บางคนอาจจะได้ทำงานที่ชอบ บางคนมีความจำเป็นที่ต้องทำงานบางอย่างที่ไม่ได้ชอบ
อย่างไรก็ตามคนในวัยทำงานทุกคนย่อมใฝ่ฝันที่อยากจะได้ทำงานที่ตนชอบ งานที่รัก
แต่ด้วยเหตุผล และปัจจัยหลายๆประการ ที่ทำให้บางคนล้มเลิกความฝัน ยอมทำงานที่ตนไม่ได้รู้สึกชอบไปวันๆ
เพื่อให้ได้รายได้ในการดำรงชีวิต ส่งผลให้ผลงานไม่ได้ดีเท่าทีควร
วันนี้เราจะมาคุยกันว่า งานที่เราทำอยู่นั้น สามารถแบ่งรูปแบบได้อย่างไรบ้าง

จากผลงานวิจัยของ ด็อกเตอร์ เอมี่ เซนิวสกี้ แห่งมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำจำกัดความ
ของการทำงานเป็นสามรูปแบบ ดังนี้

Job หรือ อาจจะเรียกในภาษาไทยว่า “งาน” คือ คนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่นอกเหนือจากการทำงานในออฟฟิศ กล่าวคือ
งานพี่พวกเขาทำ เป็นเพียงแค่เพื่อให้ได้รายได้ เงินเดือน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์ทางสังคมบางอย่างเท่านั้น
พวกเขาจะโฟกัสไปที่ครอบครัว เพื่อน หรือ งานอดิเรกของพวกเขามากกว่าการแสวงหาความรู้ในอาชีพ
พวกเขาไม่ได้สนใจในการเพิ่มประสบการณ์ หรือ เพิ่มคอนเน็คชั่นสักเท่าไร

Career หรือ ภาษาไทยอาจหมายถึง “อาชีพ” คือ สิ่งที่ทำเพื่อตัวของเราเอง ต่างกับ Job ที่ทำเพื่อคนอื่น
งานที่พวกเขาเหล่านี้ทำ ก็ทำเพื่อรายได้ เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆเช่นกัน เพียงแต่ว่าพวกเขา
จะมีแรงขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาส เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อฝึกตัวเองให้สามารถสร้างความประทับใจกับคนอื่น
และมีวิสัยทัศน์ที่อยากจะก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองในระยะยาว มีการตั้งเป้าหมาย และสนุกไปกับการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงาน

Calling หรือ อาชีพที่รักในภาษาไทย คือ งานที่พวกเขาทำจะสอดคล้องไปกับตัวตนของเขาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
พวกเขาจะรู้สึกมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งทั้งทางส่วนตัวและทางอารมณ์กับงาน พวกเขากระตือรือร้นในการทำงาน
อย่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน มีความพยายามที่จะทำงานหนักขึ้นและนานขึ้นเพื่อผลงานที่ดีกว่า คนในกลุ่มนี้จะมีความพึงพอใจ
ในงานของตนอย่างมาก

วิธีการสำรวจตนเองว่าตอนนี้เราอยู่ในงานรูปแบบไหน
ให้เราลองถามตัวเองในคำถามต่อไปนี้
1. สิ่งที่มีความหมายที่สุดของงานเราคืออะไร
2. ในแต่ละวันเมื่อเสร็จงานแล้ว เรารู้สึกพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร
3. เราจะยังทำงานนี้อยู่หรือไม่ หากไม่ได้รับค่าตอบแทน
4. เราต้องการจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของเส้นทางอาชีพนี้หรือไม่ หรือ ตอนนี้เรามีความสุขในปัจจุบันอยู่หรือไม่
หากสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน และเป็นไปในทางบวก แสดงว่าเรามีความถึงพอใจกับงานปัจจุบันอย่างมาก

หากต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในรูปแบบการทำงานที่ดีขึ้น ต้องทำอย่างไร
มีคำแนะนำเบื้องต้นที่ให้เราสามารถลองทำดู เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นดังนี้
1. เปลี่ยนทัศนคติ ลองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงาน เข้าไปหาวิธีแก้ปัญหาของงานในแต่ละวัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. หาจุดแข็งของตัวเอง แล้วทุ่มเทไปกับมัน โดยลองถามตัวเองว่า ในงานวันนี้เราทำอะไรได้ดีที่สุด แล้วนำมาต่อยอดพัฒนา
3. มองไปรอบๆตัว แล้วลองใช้พลังงานไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ทั้งกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และลูกค้า
เมื่อทำได้ตามนี้แล้ว ก็จะมีแนวโน้มว่าเราจะสนุกและมีความสุขไปกับงานทุกๆวันมากขึ้น
แต่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆ บริษัทจัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด ยินดีที่จะให้คำปรึกษาในการเปลี่ยนงาน
เพื่อให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในทุกๆวันครับ
ส่งประวัติการทำงานมาได้ที่ info@ideaboy.co.th
หรือโทร 02-661-7615