Working-with-Growth-Mindset

ความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset นั้น หมายถึง ความคิดที่คิดอยู่เสมอว่า ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถดีขึ้นได้ แล้วพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม เรียนรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ แนวคิดแบบนี้จะอยู่ในคนที่ชอบท้าทายความสามารถตัวเอง ไม่จำกัดว่าตัวเองทำได้แค่นี้ ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ เมื่อเห็นผู้อื่นทำได้ดีกว่าก็คิดว่าตนเองก็สามารถทำได้ หรืออาจจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำ และลงมือทำมันอย่างจริงจังและมีเป้าหมายชัดเจน

ซึ่งจะต่างกันกับความคิดแบบจำกัด หรือ Fixed Mindset ซึ่งหมายถึง ความคิดที่มองทุกสิ่งว่ามีข้อจำกัด ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ หรือพัฒนาได้แค่บางส่วน ซึ่งจะสะท้อนให้คนที่มีความคิดแบบนี้เป็นคนที่จำกัดความคิดตนเอง ส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาตนเอง ไม่มีความพยายาม ไม่สนใจการเรียนรู้เพิ่มเติม จะชอบหาข้ออ้างว่า ตนไม่สามารถทำได้ ความสามารถไม่พอ ไม่มีเวลาเรียนรู้ ต่างๆนานา กลัวอุปสรรคและปัญหาที่จะเข้ามา จะพยายามหนีปัญหา ประสบความสำเร็จได้ยากกว่า

ในการทำงานนั้น เราจะพบเพื่อนร่วมงานทั้งสองแบบ แต่ส่วนใหญ่จะผสมๆกันในตัวคนเดียว ซึ่งถ้าหากเราสามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset ได้มากขึ้นแล้ว ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น แนวทางในการทำงานด้วยความคิดแบบเติบโตนั้น พอจะสรุปได้ดังนี้

  1. กล้าเสนอไอเดียใหม่ๆที่ท้าทายสำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ ทั้งนี้การเสนอไอเดียใหม่ๆนั้น ผู้เสนอควรจะทำการบ้านมาให้ดี ก่อนจะนำเสนอต่อเพื่อนร่วมงาน ควรหาเหตุผลมารองรับและความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ มีการคิดวิเคราะห์มาในระดับนึงแล้ว หากยังไม่มั่นใจที่จะนำเสนอไอเดียในทันที ควรจะปรึกษาคนที่น่าเชื่อถือก่อน เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  2.  การทำงานย่อมพบกับปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นควรสู้กับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่ใช่ว่าพุ่งชนกับทุกปัญหาจนตัวเองบาดเจ็บ สะบักสะบอม แล้วเกิดความเสียหายต่อองค์กรมากเกินความจำเป็น มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทายที่พร้อมจะแก้ไขอยู่เสมอ แล้วหาทางออกที่เป็นผลดีมากว่าผลเสีย
  3.  การทำแบบเดิม ย่อมไม่เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่าง ควรมีการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยที่บางคนมองข้าม เช่น ตื่นนอนให้เช้าขึ้น พักผ่อนให้เพียงพอ ทำงานให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าที่คนอื่นคาดหวังดูบ้าง เป็นต้น
  4.  เรียนรู้จากการทำงานที่ผิดพลาดอยู่เสมอ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่เลือกบุคคล ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ให้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์หาสาเหตุและการป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
  5. นอกจากเรื่องที่ทำงานอยู่ที่เราต้องรู้ลึกรู้จริงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้กว้างขึ้นด้วย ให้เหมือนรูปตัว T กล่าวคือ งานเฉพาะด้านที่เราทำอยู่นั้น ย่อมเกี่ยวข้องกับงานด้านอื่นๆขององค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้ที่จะเติบโตในองค์กรและเป็นที่ต้องการนั้น ต้องรู้งานด้านอื่นๆโดยคร่าวๆให้มากที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องลงลึกเพราะเกินขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ซึ่งการเกิดการเรียนรู้งานด้านอื่นนั้น จำเป็นต้องได้สัมผัสกับงานด้านนั้นบ้าง เช่น ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ เป็นต้น

Growth Mindset หรือ ความคิดแบบเติบโตนั้น ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น คนทำงานทุกท่านถ้าสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือทัศนคติให้เป็นแบบนี้ได้ทีละนิด ในท้ายที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในการทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้กับด้านอื่นๆได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด