Find-Permanent-Officer-Begin-With-Recruiting-Process

หลายๆบริษัทอาจจะกำลังประสบปัญหาพนักงานลาออกบ่อย ทำงานได้ไม่นานก็ลาออก บางทีกำลังเริ่มทำงานเป็นแล้วก็ลาออกซะอย่างนั้น บางคนถูกซื้อตัวไป ถูกล่าตัวไป ทำอย่างไรดี
เราจะลองมาวิเคราะห์กันว่า พอจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้การเริ่มหาพนักงาน หรือสกรีนพนักงานในเบื้องต้น แล้วได้พนักงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทไปนานๆกันครับ

 1. หาพนักงาน ลองดูคนที่ทัศนคติก่อนดูที่ประสบการณ์หรือความสามารถ
  หลายครั้งที่บริษัทเลือกคนที่ประสบการณ์หรือความสามารถก่อน เพราะไม่อยากเสียเวลาสอนงานให้ หรือ ไม่มีเวลาที่จะสอนงานให้ ทำให้บริษัทได้คนที่ทำงานได้ทันที แต่ลืมมองด้านทัศนคติของพนักงานคนนั้นๆว่า ไปในทางเดียวกับบริษัท หรือ ผู้บริหาร หรือไม่
  เมื่อเวลาผ่านไป พนักงานคนนั้นรู้สึกว่า ทัศนคติหรือความคิดของตนนั้น ไม่ได้ไปทางเดียวกันกับบริษัท ทำให้กำลังใจในการทำงานลดลง เมื่อมีงานใหม่ๆที่น่าสนใจกว่า จึงเปลี่ยนงานกันบ่อย
  บริษัทอาจจะต้องยอมสละเวลาเพิ่มสอนงานให้กับพนักงานที่อาจจะประสบการณ์ไม่เพียงพอ แต่ทัศนคติตรงกัน เพื่อหวังผลในระยะยาวในการนำพาองค์กรไปข้างหน้าในอนาคต
 2. ลองใช้ระยะทางจากบ้านมาที่ทำงาน หรือ ระยะเวลาเดินทางมาทำงาน เป็นตัวช่วยในการหาพนักงานใหม่
  จากข้อมูลทางสถิติที่บริษัทจัดหางาน ไอเดียบอย ได้ลองเก็บจากฐานข้อมูลผู้สมัครนั้น ผู้สมัครหรือพนักงานส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจลาออกเร็ว มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาเดินทางไปกลับจากบ้านไปที่ทำงาน เกินกว่า 2 ชั่วโมง อาจจะเป็นไปได้ว่า เมื่อพนักงานพบกับปัญหาบางอย่าง ทำให้ตนเองหมดกำลังใจในการทำงานลง ประกอบกับที่ทำงานอยู่ไกล ทำให้ไม่อยากไปทำงาน เป็นสาเหตุหนึ่งให้ลาออกได้ง่าย
 3. อายุพนักงานของหน่วยงานหรือทีมงานที่จะทำด้วย ก็มีส่วนในการหาพนักงานที่ดี
  คนในวัยที่แตกต่างกันมาก เกินกว่า 20 ปี อาจจะทำให้แนวคิดในการทำงานต่างกันมาก ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่า คน Gen-Y Gen-X Babyboomer ความแตกต่างทางความคิดนั้นมีผลต่อการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในการคัดเลือกพนักงาน ควรจะใช้ปัจจัยนี้ในการหาพนักงาน ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน จะมีแนวโน้มในการทำงานร่วมกันได้นานกว่า
 4. งานหนักอาจจะไม่ใช่ปัญหา สำคัญคืองานต้องเป็นระบบ พนักงานใหม่จะมองข้อนี้สำคัญ
  การหาพนักงานใหม่นั้น ควรจะระบุขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร หรือ แจ้งตอนสัมภาษณ์งาน เพื่อให้พนักงานทราบ และเมื่อรับเข้ามาทำงานแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงงาน หรือเพิ่มลดขอบเขตการทำงาน ควรจะแจ้งและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกๆครั้ง อีกทั้งบริษัทควรจัดการงานให้เป็นระบบ หรือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำระบบ เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมาธิกับตัวงานจริงๆเท่านั้น งานหนักแค่ไหน พนักงานก็ไม่หวั่น
 5. ต้องมีการวัดผลหรือวิธีประเมินผลการทำงานที่ชัดเจน ช่วยในการหาพนักงานดีๆได้
  การแจ้งให้พนักงานใหม่ทราบถึงวิธีการประเมินผลการทำงาน หรือ KPI ที่เป็นรูปธรรมนั้น จะทำให้พนักงานรู้ว่า ตนเองต้องทำงานให้ได้ผลงานแบบใด ซึ่งจะทำให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และเขาจะอยู่กับบริษัทได้นานกว่า เมื่อสามารถทำงานได้ตามการประเมินผลที่บริษัทตั้งขึ้นมาได้

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการหาพนักงาน ที่จะหาให้เจอคนที่อยู่กับบริษัทไปนานๆ
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ท่านใดมีเพิ่มเติม สามารถแชร์ให้พวกเราได้ทราบกันตามคอมเม้นต์ข้างล่างได้เลยครับ