Completing-Your-Work-On-Time

หลายคนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการงานให้สำเร็จลุล่วง ตามเวลาที่กำหนด บางทีเจ้านายก็ชอบมาตามทวงงาน แต่เรายังไม่มีความคืบหน้าให้ ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน ดังนั้นเรามาดูเรื่องการทำงานอย่างไร ให้สำเร็จทันเวลากันดีกว่า

 1. คุยให้เคลียร์ตั้งแต่การรับงานมาครั้งแรก
  คือ ให้สื่อสารกับหัวหน้า เจ้านาย หรือลูกค้าให้ดีก่อน รับทราบสิ่งที่เขาเหล่านั้นต้องการมาให้ครบ หากมีประเด็นไหนที่ยังสงสัยอยู่ ให้รีบถาม หรือ feedback ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 2. วางแผนการทำงาน โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทุกครั้ง
  หากเป็นงานสั้นๆ ง่ายๆ เราอาจจะกำหนดเป้าหมายได้ง่าย แต่ถ้าเจองานหินๆแล้ว เราจำเป็นต้องแบ่งเป้าหมาย หรือ ไมล์สโตนของแผนงานให้ละเอียด อาจจะเป็นหน่วยวัน หรือ สัปดาห์ หรือ เดือน ก็ได้ 
 3. มีการเช็คสถานของงานตลอด ว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมายหรือไม่
  บางครั้ง งานอาจจะล่าช้า หรือเร็วกว่าเป้าหมาย ให้เราว่างแผนต่อ เพื่อทำงานโดยรวมให้เสร็จตรงเวลาพอดี หากมีปัญหาระหว่างงาน ควรรีบแจ้งหัวหน้า หรือลูกค้าให้ทราบโดยเร็ว เพื่อหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 4. คอยรายงานความคืบหน้าให้กับหัวหน้า หรือ ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  เพื่อพวกเขาจะได้ทราบว่า งานที่เราทำนั้นถูกต้องตามความต้องการหรือไม่ ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งแก้ปัญหาได้เร็วและตรงจุด
 5. ควรมี To-Do-List เพื่อเช็คงานย่อยๆที่ต้องทำเป็นข้อๆ
  จะทำให้เราไม่ลืมงานที่สำคัญ อีกทั้งจะทำให้มองภาพรวมของงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย
 6. ถ้าพบปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้ ต้องแจ้งหัวหน้า หรือลูกค้าทันที
  ไม่กลัวและอายที่จะบอกปัญหาที่ไม่สามารถแก้เองได้กับผู้อื่น 
 7. งานที่ต้องทำงานเป็นทีม ต้องแบ่งงานกันชัดเจน
  การแบ่งงานกันไม่ชัดเจน จะทำให้มีการเกี่ยงงาน หรือเกรงใจกันในการทำงาน (บางคนอาจจะไม่กล้าทำงานเกินขอบเขต เพราะกลัวจะไปก้าวก่ายคนอื่น) 
 8. ระหว่างทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น อย่าให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาขัดขวาง
  ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานที่ดี อย่าให้สิ่งเร้าภายนอกเข้ามากวนใจ
  หรือ งานอื่นๆที่สำคัญน้อยกว่าก็อาจจะเป็นอุปสรรคที่เข้ามาเช่นกัน
 9. จัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานให้ดี
  รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อนหลัง หากไม่แน่ใจให้รีบปรึกษาหัวหน้า หรือ ลูกค้าทันที
 10. ปรึกษาบุคคลที่มีประสบการณ์
  ควรพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่คล้ายๆกับเรา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 11. กำหนดเวลาพัก และพักผ่อนตามเวลา
  บางทีทำงานไปเรื่อยๆจนเพลินลืมพัก ทำให้ร่างกายแย่ลง จึงควรพักผ่อนตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจให้สามารถทำงานต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่องานสำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว อย่าลืมที่จะให้รางวัลกับตัวเอง (และทีม ถ้ามี)
เพราะกำลังใจก็สำคัญพอๆกับกำลังกายเช่นกันจ้า laughing