Working-With-Recruitment-Agency

บริษัทจัดหางาน ในประเทศไทย ปัจจุบันมีมากมาย หลายพันบริษัท (ข้อมูลปี 2017)
ซึ่งบริษัทจัดหางาน ในประเทศไทยนั้น ถือกำเนิดมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในการสรรหาบุคลากรต่างๆ มีทั้งแบบเฉพาะทาง และแบบทั่วไป
ในอดีต บริษัทจัดหางาน ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทต่างประเทศ ที่มาลงทุนในประเทศไทย เพราะในต่างประเทศจะนิยมให้ Recruitmen Agency ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลจัดการให้
แต่ในปัจจุบัน ได้มีบริษัทจัดหางาน สัญชาติไทย เกิดขึ้นมากมาย รวมถึงเรา บริษัทจัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด ด้วย

รู้จักกับบริษัทจัดหางาน เมื่อต้องทำงานร่วมกัน

เมื่อเราได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทจัดหางาน คือ การใช้บริการจัดหาบุคลากร หาพนักงาน หาคนทำงาน เรามารู้จักบริษัทจัดหางานให้มากขึ้นกันดีกว่า

1) บริษัทจัดหางาน ต้องขออนุญาตกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหางาน:
เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทจัดหางาน ต้องรายงานผลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดหางาน ให้กับต้นสังกัด กรมการจัดหางาน ให้ทราบความคืบหน้าอยู่เป็นระยะๆ
เราจึงมั่นใจได้เลยว่า บริษัทจัดหางาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานน้น จะดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายของประเทศไทย ไม่มีการหลอกลวง
การสังเกตว่า บริษัทจัดหางานที่ใด ได้รับใบอนุญาตแล้วหรือไม่นั้น ให้สังเกตจากชื่อบริษัท จะมีคำว่า "จัดหางาน" หรือคำที่เกี่ยวข้องอยู่

2) บริษัทจัดหางาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร:
เนื่องจาก บริษัทจัดหางาน มีหน้าที่สรรหาบุคลากร หาพนักงาน หาคนทำงาน ตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่งจะต้องรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับความต้องการให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น บริษัทจัดหางาน จึงทำหน้าที่คล้ายกับฝ่ายบุคคล หรือ HR ของบริษัท ต้องทำหน้าที่รับสมัครงาน และกรองคนให้ได้ตามที่ได้รับคำสั่งมา
ส่วนใหญ่ บริษัทจัดหางาน จะถาม feedback จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการสรรหาบุคลากรในครั้งต่อๆไป
ซึ่งบริษัทจัดหางาน จะเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งขององค์กร ที่ต้องทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

3) ส่วนใหญ่ค่าบริการของบริษัทจัดหางาน จะเป็นแบบรับรองผล ไม่มีค่าบริการเริ่มต้น:
การคิดค่าบริการนั้น ลูกค้าจะชำระเมื่อการทำงานสำเร็จแล้วเท่านั้น เช่น เมื่อมีการตกลงจ้างงาน หรือ เมื่อมีการเริ่มทำงานจริง
ซึ่งการไม่มีค่าบริการเริ่มต้น ในการเริ่มใช้บริการนั้น เป็นข้อดีของบริษัทลูกค้า เพราะสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทจัดหางานได้หลากหลายมากขึ้น
เราสามารถเลือกบริษัทจัดหางาน ที่มีบริการที่ดี มีคุณภาพ และหาคนได้ตรงตามที่ต้องการได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อผูกมัด

4) บริษัทจัดหางานมีทั้งแบบเฉพาะทาง และจัดหางานได้ทั่วไป:
ข้อนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละที่ บริษัทจัดหางานบางที่ จะหาพนักงานเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ไอที งานด้านภาษา
หรือบริษัทจัดหางานบางแห่ง จะหาเฉพาะพนักงานระดับสูงขึ้นไปเท่านั้น เช่น ระดับอาวุโส หรือผู้จัดการขึ้นไป
ซึ่งเราสามารถเลือกใช้บริการได้ตามที่เราต้องการ แต่ละที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน
บริษัทจัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด สามารถจัดหาพนักงานได้ทุกตำแหน่ง และมีความเชี่ยวชาญในงานทุกประเภท

5) นอกจากตำแหน่งงานประจำแล้ว บริษัทจัดหางานสามารถจัดหาพนักงานชั่วคราว หรือ Outsourceได้อีกด้วย:
เนื่องจากปัจจุบันในบางช่วงเวลาของการทำงาน เราอาจจะต้องการพนักงานชั่วคราว เพื่อทำงานระยะสั้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย
บริษัทจัดหางานส่วนใหญ่ จึงมี Solution ให้กับลูกค้าที่มีความต้องการด้านนี้
ซึ่งค่าบริการของการจัดหาพนักงานชั่วคราว ส่วนใหญ่จะรวมกับค่าจ้างของพนักงานชั่วคราวแล้ว เมื่อเทียบกับพนักงานประจำ จะมีราคาแพงกว่าก็จริง
แต่ทางผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องรับภาระ fix cost ในระยะยาว ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการจัดจ้างชั่วคราว ของบริษัทจัดหางานเป็นจำนวนมาก
บริษัทจัดหางาน ไอเดียบอย จำกัด สามารถจัดหาพนักงานชั่วคราวได้หลากหลายระดับ รวมถึงล่ามภาษาญี่ปุ่น และล่ามภาษาอังกฤษอีกด้วย

บริษัทจัดหางานที่ดี น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ จะสังเกตได้จากอะไรบ้าง

บริษัทจัดหางานที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยนั้น เราจะทราบได้อย่างไรบ้างว่าเป็นบริษัทที่ดี ลองดูข้อสังเกตดังนี้

1) ต้องมีตัวตนอยู่จริง มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง: มีที่อยู่จดทะเบียนที่สามารถสืบค้นได้
บริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนชัดเจน จะมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้สมัครงานนั้นไว้วางใจ ที่จะมาหางาน หรือสมัครงาน และลูกค้าก็จะได้ข้อมูลผู้สมัครที่ดี น่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน

2) มีการคิดค่าบริการที่ชัดเจน และแฟร์: เช่น มีข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเงื่อนไขชัดเจน
หรือมีการเสนอราคาที่สามารถเข้าใจเงื่อนไขได้ไม่ซับซ้อน

3) มีตำแหน่งงานที่อัพเดทเสมอ: แสดงถึงการมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำ
รวมถึงมีผู้สมัครเข้ามาหางานอยู่เรื่อยๆ

4) เมื่อเริ่มใช้บริการแล้ว ควรมีการแนะนำผู้สมัครให้ภายในสองสัปดาห์: แสดงถึงความเอาใจใส่ในบริการของบริษัทจัดหางาน
และความกระตือรือล้นของ Recruiter หรือ พนักงานสรรหาบุคลากร

5) มีการติดตามงานอยู่เสมอ: ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนาน หรือ มีการแจ้งความคืบหน้า อัพเดทความคืบหน้ากันอย่างสม่ำเสมอ

6) ให้คำแนะนำกับลูกค้าได้ ในเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และทรัพยากรบุคคล: บริษัทจัดหางานที่ดี ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องตำแหน่งงานต่างๆ
รวมถึงทรัพยากรบุคคล อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานด้วย